Samorządy dla lewicy

Samorządy dla lewicy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Komitet SLD-UP zdobył największą liczbę mandatów radnych wszystkich szczebli samorządu - wynika z podsumowania PKW.
SLD-UP uzyskał do rad gmin ogółem 4.816 mandatów, do rad powiatów - 1.639, a do sejmików województw - 189 mandatów. Frekwencja wyborcza obliczona na podstawie wyników wyborów do  wszystkich szczebli samorządów wyniosła 44,23 proc.

Wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich - patrz na specjalnej stronie Wprost-online

sg, pap

+
 0

Czytaj także