Sprzęt polskich żołnierzy w Afganistanie jest niesprawny

Sprzęt polskich żołnierzy w Afganistanie jest niesprawny

(fot. Jakub Czermiński / afganskaruletka.pl)
Polscy żołnierze w Afganistanie mają wadliwy sprzęt do wykrywania zagrożeń chemicznych i radioaktywnych – ujawnia "Gazeta Polska Codziennie".
Większość kołowych transporterów opancerzonych Rosomak służących wAfganistanie jest wyposażona w system wykrywania skażeń chemicznychoraz promieniotwórczych Cherdes i Cherdes II. Z dokumentów, do którychdotarła "Gazeta Polska Codziennie", wynika, że nawet połowa sprzętudziała lub działała wadliwie.

Franciszek Prusiecki, specjalista ds. wojskowych w Pimco – firmieprodukującej cherdesy, twierdzi na podstawie kontroli przeprowadzonej wAfganistanie, że zaledwie 3 proc. niesprawnych urządzeń miałouszkodzenia będące wynikiem wad produkcyjnych. Reszta nie działała wsposób prawidłowy z powodu wadliwego montażu oraz niezgodnej zinstrukcją eksploatacji.

W Afganistanie nie ma już przedstawiciela firmy Pimco, który zajmowałsię naprawami systemu wykrywania skażeń chemicznych orazpromieniotwórczych. Franciszek Prusiecki twierdzi, że odwołanieserwisanta było wynikiem decyzji podjętych przez zamawiającego.

zew, PAP, "Gazeta Polska Codziennie"

Czytaj także

 0

Czytaj także