Na Helu już bronić się nie będziemy?

Na Helu już bronić się nie będziemy?

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Półwysep helski (fot. NASA)
Półwysep helski oraz Redłowo, Sobieszewo, Kępa Oksywska, Westerplatte i okolice przestają być rejonami umocnionymi – zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy.
Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra obrony projekt ustawy o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy Kodeks morski. CIR przypomina, że regulacje zawarte w dekrecie z września 1951 przestały mieć znaczenie, ponadto - na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego - artykuł 1. Dekretu przestał obowiązywać 10 lat temu - nie ma więc podstaw do uznawania przez Radę Ministrów niektórych obszarów za szczególnie ważne dla obrony kraju.

Uchylenie dekretu spowoduje, że straci moc prawną rozporządzenie prezydenta z 15 września 1948 roku o uznaniu półwyspu helskiego oraz obszarów Redłowo, Sobieszewo, Kępa Oksywska, Westerplatte i okolic za rejony umocnione. Od 1948 roku tereny te straciły znaczenie obronne - obecnie są to tereny zurbanizowane, a punkty geograficzne zatarły się w wyniku rozszerzania granic aglomeracji miejskich – podało CIR w komunikacie.

Administrowanie pasem nadbrzeżnym należy do kompetencji właściwych terytorialnie urzędów morskich. Z zarządzania nimi wyłączono akweny morskich wód wewnętrznych, które wraz z przyległymi do nich terenami lądowymi stanowią porty wojenne – czyli tereny zamknięte. Część akwenów morskich, przeznaczonych dla Marynarki Wojennej, jest czasowo lub na stałe zamykana dla żeglugi i rybołówstwa. Strefy te są naniesione na mapy morskie.

Obecnie nie ma żadnych ograniczeń żeglugi w granicach rejonów umocnionych. Tym samym tracą aktualność regulacje dotyczące takich terenów wydane na podstawie ustawy z 1932 o stosunkach prawnych w obszarach warownych i umocnionych. Centrum Informacyjne Rządu zaznaczyło, że uchylenie tych przepisów nie jest zagrożeniem dla ochrony interesów sił zbrojnych RP ani dla obronności państwa, ponieważ obowiązujące przepisy w pełni zapewniają ochronę i bezpieczeństwo Polski.

PAP, arb

 2
 • miecio   IP
  Panów z Rady Ministrów obroni NATO.
  • gosc   IP
   A co zostalo do obrony jak donek z banda sprzedal juz wszystko

   Czytaj także