7 tys. ton niebezpiecznych odpadów w Szczecinie

7 tys. ton niebezpiecznych odpadów w Szczecinie

fot. sxc
7 tys. ton niebezpiecznych odpadów, składowanych od ponad 20 lat, wywieziono z jednego z nabrzeży szczecińskiego portu. Po oczyszczeniu nabrzeża będzie ono mogło być wykorzystane da celów portowych - poinformował prezes portu Jarosław Siergiej.

Oczyszczanie nabrzeża, decyzją Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, rozpoczęto w czerwcu br. Wywożone są materiały niebezpieczne (odpady cynkonośne), porzucone przez firmę Metalexport i składowane od 22 lat na Nabrzeżu Katowickim. Wszystkie odpady mają zniknąć do października br.

Jak dodaje Siergiej, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście rozpoczął w 2010 roku postępowanie sądowe przeciwko firmie MEX-Holding, następcy prawnemu Metalexportu, i uzyskał od sądu zgodę na usunięcie znajdujących się na terenie portu odpadów, przetransportowanie ich i unieszkodliwienie w zakładzie posiadającym stosowne pozwolenia. Wybór wykonawcy prac dot. wywozu i unieszkodliwienia odpadów odbył się w ramach przetargu nieograniczonego. Firmy biorące udział w przetargu musiały posiadać wszystkie niezbędne zezwolenia związane z transportem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych.

Odpady przekazywane są do huty Bolesław Recycling. Na całą operację port wyda 2,5 mln zł.

"Usunięcie odpadu z rejonu Nabrzeża Katowickiego przyczyni się w pierwszej kolejności do likwidacji +bomby ekologicznej+ i usunięcia zagrożenia dla środowiska, a także da możliwość dysponowania tym terenem na cele statutowe portu" - zaznaczył prezes.  Podkreślił, że zaleganie odpadu powoduje utratę potencjalnych korzyści wynikających z braku możliwości udostępnienia tego terenu na cele portowe. Wywóz odpadów umożliwi w przyszłości budowę i rozbudowę infrastruktury portowej w tym miejscu - dodał.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami – w Szczecinie i Świnoujściu.

Do podstawowych zadań Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście należy: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portów, budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej oraz pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów.

W porcie w Świnoujściu znajduje się przede wszystkim terminal dla suchych ładunków masowych oraz terminal promowy obsługujący połączenia ze Skandynawią. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe - w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak również ładunki masowe – suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe dla towarów rolno-spożywczych. W roku 2011 łączne przeładunki obu portów wyniosły ponad 21 mln ton.

eb, pap

Czytaj także

 0

Czytaj także