Wolność słowa na UW zagrożona? Naukowcy oburzeni

Wolność słowa na UW zagrożona? Naukowcy oburzeni

Dodano:   /  Zmieniono: 19
sxc.hu
Przedstawiciele środowisk akademickich napisali list otwarty ws. wydarzeń, które miały miejsce na Uniwersytecie Warszawskim 20 lutego. Miała odbyć się tam debata, zorganizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów tej uczelni na temat idei narodowej i Ruchu Narodowego. Zdaniem autorów listu, informacja ta wywołała nagonkę środowisk lewicowych, która doprowadziła do odwołania debaty przez władze uczelni.
„Uważamy, że zaistniała sytuacja jest skandaliczna i stawia pod znakiem zapytania swobodę dyskusji akademickiej na UW. Wyrażamy swoje poparcie dla działań Niezależnego Zrzeszenia Studentów tej uczelni, odważnie podejmującego tematy nurtujące polskie społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie” – napisali sygnatariusze listu.
„Tradycja polskiego ruchu narodowego, jak i próby jej współczesnych interpretacji, ma takie samo prawo być przedmiotem rozważań akademickich i debaty społecznej jak tradycje socjalistyczna, ludowa, konserwatywna czy liberalna. Wszystkie one są częścią naszej historii i rzeczywistości politycznej” – czytamy w liście.

Ich zdaniem, odwołanie debaty poświęconej Ruchowi Narodowemu jest skandaliczne również w kontekście niczym nieskrępowanej ekspansji skrajnej lewicy w polskim życiu akademickim, jaką od lat możemy obserwować. „Domagamy się prawa do wolnego dyskutowania nad ideami politycznymi na polskich uczelniach” – napisali.

Pod listem podpisali się: dr Mariusz Bechta, IPN Warszawa; prof. Ryszard Bender, Wydział Nauk Humanistycznych KUL; dr Jacek Chachaj, Wydział Nauk Humanistycznych KUL; dr Jacek Chaciński, Wydział Prawa KUL; prof. Marek J. Chodakiewicz, The Institute of World Politics, Washington, DC; dr Marta Cywińska, SGGW; dr Przemysław Czarnek, Wydział Prawa KUL; dr Marek Dobrowolski, Wydział Prawa KUL; dr Rafał Dobrowolski, historyk dr inż. arch. Michał Domińczak; dr Izabella Galicka; dr Zbigniew Girzynski, UMK Toruń; prof. Piotr Gliński IFiS PAN, Uniwersytet w Białymstoku; prof. zw. dr hab. Bogumil Grott, UJ; dr Ksawery Jasiak, IPN Opole; dr Krzysztof Kaczmarski, IPN Rzeszów; dr Krzysztof Kawęcki, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, UWr; dr Krzysztof Koźmiński, Uniwersytet Warszawski; dr Andrzej Krzystyniak, politolog, historyk; dr hab. Artur Ławniczak, UWr; dr hab. Rafał Łętocha, UJ; dr Marcin Masny, historyk; dr Jacek Misztal, historyk; dr Wojciech Muszyński, IPN Warszawa; dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, IPN Warszawa; dr Bogna Obidzińska, Uniwersytet Jagielloński; mgr Damian Pietrzyk, WPiA UKSW; dr Adam Podlewski; prof. Wojciech Polak, UMK; dr Marcin Romanowski, WPiA UKSW w Warszawie; prof. Mieczysław Ryba, Wydział Nauk Humanistycznych KUL; dr Rafał Sierchuła, IPN Poznań; dr Mariusz Siwoń; dr Paweł Skibiński, IH UW; dr Tomasz Sommer; dr Tomasz Szczepański, Muzeum Wojska Polskiego; dr Marian Szołucha, ekonomista, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; dr hab. Maciej Urbanowski, Wydział Polonistyki, UJ; dr Piotr Wiśniewski, Wydział Prawa KUL; prof. Tomasz Wituch, b. prof. UW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni; dr hab. Radosław Zenderowski, Instytut Politologii UKSW; prof. Jan Żaryn, historyk, UKSW.

http://narodowcy.net, eb
 19

Czytaj także