BBN opublikowało Doktrynę Komorowskiego

BBN opublikowało Doktrynę Komorowskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 8
BBN opublikowało Doktrynę Komorowskiego (fot. mat. pras. Kancelarii Prezydenta)
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przedstawiło na swojej stronie internetowej główne założenia Doktryny Komorowskiego. To nieformalne określenie głównej „myśli polityki realizowanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego odnoszącej się do strategii bezpieczeństwa państwa i wyrażającej się w przeniesieniu priorytetów z zaangażowania zewnętrznego na zadania związane z bezpośrednim bezpieczeństwem kraju”.
Jak głosi komunikat, Doktryna opiera się na rekomendacjach, które zostały zawarte w Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego, który został przeprowadzony w latach 2010-2012 z polecenia Bronisława Komorowskiego. Założenia doktryny zostaną wykorzystane w opracowanych Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej. Doktryna zawiera cztery główne założenia.

1. „Należy przenieść strategiczne priorytety Rzeczypospolitej Polskiej z udziału w misjach ekspedycyjnych na zadania związane z zapewnianiem bezpośredniego bezpieczeństwa, w tym obrony państwa” – W Doktrynie odniesiono się do aktywnego udziału Sił Zbrojnych RP w operacji w Afganistanie, co ograniczyło przygotowanie armii do realizacji konstytucyjnego zadania, jakim jest obrona państwa. Zaznaczono, że „nie zakłada ona rezygnacji z udziału w misjach zagranicznych”, a jedynie „właściwe umiejscowienie w hierarchii zadań dla państwa i sił zbrojnych”.

2. „Własny potencjał obronny stanowi podstawowy filar oraz gwarancję naszego bezpieczeństwa” – Podkreślona została waga własnych zdolności obronnych oraz konieczność „utrzymania stabilnych nakładów na sił zbrojne (1.95 procent PKB)”. Powinny one stać się „naszą specjalnością w NATO”. Zwrócona została również uwaga na konieczność rozwijania pozamilitarnych zdolności państwa, które w konsekwencji mają doprowadzić do budowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego.

3. „Polską specjalizacją w NATO i UE powinny być także, obok zdolności do obrony terytorium, zdolności „przeciwzaskoczeniowe”, konieczne zwłaszcza w sytuacjach trudnokonsensusowych” – Doktryna wskazuje, że Polska ze względu na swoje położenie jest „szczególnie narażona na zagrożenia o charakterze nagłym, niespodziewanym, selektywnym, na ograniczoną skalę”. W związku z tym zauważono, że sojusznicy z NATO w przypadku takiego ataku mogliby nie zdążyć zareagować odpowiednio szybko. Dlatego też uznano, że Polska powinna być zdolna do samodzielnej reakcji. Służyć mają temu: wywiad, rozpoznanie, obrona powietrzna, mobilne wojska.

4. „Polska powinna umacniać swoją podmiotowość strategiczną na arenie międzynarodowej, aktywnie uczestnicząc w funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych i ich kształtowaniu stosownie do własnych interesów strategicznych” – W Doktrynie zapisano, że NATO powinno po zakończeniu operacji w Afganistanie, skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa państw członkowskich, poprzez aktualizację planów, wspólne ćwiczenia oraz rozwój infrastruktury obronnej. Odniesiono się również do Unii Europejskiej. Polska będzie wzmacniać Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony, aby stała się „drugim, zewnętrznym filarem bezpieczeństwa” naszego kraju. „Szczególnie ważne jest przyjęcie strategii bezpieczeństwa europejskiego”.

kl, BBN
 8
 • Pawel   IP
  Koles ruskich I WSI, to ostatnia osoba na stanowisku Prezydenta, gdzie jest Aneks do Raportu o Likwidacji WSI, bandyckiej organizaci przestepczej o charakterze zbrojnym.Te facet powinien wyladowac na smietniku historii, tam jego miejsce.
  • vvvbb   IP
   Czyli będziemy mieć armię defiladową? O zgrozo. Niczego nie nauczyła ich historia.
   • wampirek   IP
    ALE TĘGI ŁEB. W WEST POINT BĘDĄ WYKŁADALI DOKTRYNĘ KOMOROWSKIEGO. TYLKO DAJCIE JĄ NAJPIERW DO KOREKTY ŻEBY WSTYDU NIE BYŁO

    Czytaj także