Kołodko zarzuca twórcom oszustwo

Kołodko zarzuca twórcom oszustwo

Dodano:   /  Zmieniono: 
Minister Kołodko chce odebrać twórcom prawo do odliczania sobie od podatku wydatków poniesionych z własnej kieszeni na to, by dzieło powstało.
Twórca dzieła lub utworu najpierw wykłada z własnej kieszeni pieniądze na jego ukończenie - dopiero potem sprzedaje swe prawa autorskie. Według polskiego prawa pierwotnie poniesione przez twórcę nakłady nie podlegają opodatkowaniu, są traktowane podobnie jak wydatek, inwestycja. Aby uniknąć konieczności każdorazowej oceny wkładu własnego twórcy dzieła - dotychczasowe regulacje w sposób podobny do ryczałtu oceniają ich wysokość: połowa przychodu wynikającego ze sprzedaży praw autorskich jest opodatkowana wg powszechnie obowiązujących stawek, połowa - w ogóle.

Minister Kołodko chce to zmienić, zarzucając środowiskom twórczym oszustwo: jego zdaniem nie można "dyskryminować przytłaczającej większości podatników, którzy płacą podatek od dochodów osobistych według obowiązujących zasad, uprzywilejowując niewielką grupę innych podatników de facto obniżonymi stawkami podatkowymi o 50 proc. pod hasłem kosztów uzysku, których najczęściej wcale nie ponoszą".

les, pap

 0

Czytaj także