Cimoszewicz u papieża

Cimoszewicz u papieża

Dodano:   /  Zmieniono: 
Papież Jan Paweł II przyjął na prywatnej audiencji ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza.
"Papież zadawał mi bardzo wiele pytań, dotyczących zarówno sytuacji w kraju, jak też perspektyw referendalnych, sytuacji w Europie, naszych stosunków ze wschodnimi sąsiadami, a także naszego stosunku do europejskich dążeń chociażby krajów bałkańskich. To była bardzo wszechstronna rozmowa" - powiedział szef polskiej dyplomacji po zakończeniu audiencji.

Minister przedstawił też papieżowi przesłanki stanowiska polskiego w sprawie wojny w Iraku. Powiedział, że "decyzje, jakie uznaliśmy za niezbędne, były bodaj najtrudniejszymi, podjętymi przez rząd i prezydenta, że mieliśmy pełną świadomość, że opinia Jego Świątobliwości i Stolicy Apostolskiej jest inna".

Wizyta Cimoszewicza w Watykanie była "elementem przygotowania wizyty prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego", który w niedzielę będzie uczestniczył w kanonizacji bł. Urszuli Ledóchowskiej i bł. bpa Józefa Sebastiana Pelczara, a w poniedziałek zostanie przyjęty na audiencji przez Jana Pawła II.

Poza sprawami polskimi rozmowa dotyczyła również "Europy, naszych sąsiadów, a także trudnych spraw międzynarodowych. Była to także rozmowa o przyszłych doświadczeniach Polski w Unii Europejskiej", mówił szef polskiej dyplomacji. Dodał, że  przedstawił także stanowisko naszego rządu między innymi w sprawie przyszłości i organizacji ONZ.

Po audiencji u papieża, Włodzimierz Cimoszewicz rozmawiał z  szefem dyplomacji watykańskiej, arcybiskupem Jeanem-Louisem Tauranem.

"Także w tym przypadku rozmawialiśmy o kwestiach integracji europejskiej, o wschodniej części naszego kontynentu, o polityce wschodniej rozszerzonej UE, o sytuacji innych państw europejskich, które na razie do UE nie przystępują" - powiedział Cimoszewicz. Duża część jego rozmowy z abp. Tauranem poświęcona była roli ONZ.

"Bez silnej ONZ stosunkom międzynarodowym grozi swoisty chaos" -  powiedział minister i podkreślił, że "w tym przypadku stanowisko Stolicy Apostolskiej i oficjalne stanowisko polskiego rządu są po  prostu identyczne".

Szef polskiej dyplomacji został również przyjęty w Rzymie przez przewodniczącego izby niższej włoskiego parlamentu Piera Ferdinanda Casiniego. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim spraw międzynarodowych i  Konferencji Międzyrządowej, która ma rozpocząć się w okresie prezydencji włoskiej w Unii, w drugiej połowie tego roku. W tym kontekście mowa była także o przyszłej konstytucji europejskiej i uwzględnieniu w preambule formuły "Invocatio Dei" na wzór polskiej ustawy zasadniczej.

"Rozmawialiśmy także o współpracy w regionie Morza Śródziemnego i  na wschodzie Europy. Wobec coraz lepszej współpracy Polski z Rosją zachęciłem mojego rozmówcę do bardziej uważnego rozważenia sprawy Ukrainy i Białorusi jako państw europejskich, które powinny odgrywać w Europie w przyszłości większą rolę" pod warunkiem, że państwa te, "podobnie jak Polska i inne kraje Europy Środkowej, będą podążały drogą reform politycznych i społecznych" - powiedział Cimoszewicz.

em, pap

 0

Czytaj także