Podano stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego na 2015 r.

Podano stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego na 2015 r.

Dodano:   /  Zmieniono: 7
Stawki abonamentu 2015 (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Abonament radiowo-telewizyjny za ten rok wyniesie ponad 232 zł. Za sam odbiornik radiowy należy zapłacić 70, 30 zł.
Wysokość opłat za używanie odbiorników za jeden miesiąc to 6.50 zł (radio) i  21,50 zł (radio i telewizja). Za dwa miesiące należy zapłacić 12,60 zł (radio) lub 41,70 zł (radio i telewizja). Trzymiesięczna opłata za abonament radiowy wynosi 18,70 zł i 61,90 zł za abonament radiowo-telewizyjny. Pół roku to: 37,05 zł (radio) i 122,55 zł (radio i telewizja). Jeśli chcemy opłacić abonament za rok jest to 70,20 zł w przypadku radia lub  232,20 zł za abonament radiowo telewizyjny.

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25. dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25. dnia miesiąca wpłynie na rachunek 26. lub 27. jednostki Poczty Polskiej nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.

Rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych dokonuje się w urzędach pocztowych w ciągu 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.

Dowodem zarejestrowania odbiornika są:
  • wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych
  • zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych.

Opłaty abonamentowe wnosi się za pomocą:

  • blankietów wpłat spersonalizowanych otrzymanych drogą korespondencyjną,
  • standardowych blankietów wpłat na rachunek bankowy, ogólnie dostępnych w placówkach pocztowych. 

krrit.gov.pl
+
 7

Czytaj także