Ruch Kropiwnickiego

Ruch Kropiwnickiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Chrześcijański Ruch Samorządowy - to nazwa nowej ogólnokrajowej organizacji samorządowej. Jej prezesem został Jerzy Kropiwnicki, przewodniczący ZChN i prezydent Łodzi.
Kongres założycielski przyjął Deklarację Programową, w której ChRS zobowiązał się kierować w życiu publicznym społeczną nauką Jana Pawła II.

W kongresie uczestniczyło ponad 500 delegatów i gości, w tym prezydenci miast, burmistrzowie, radni oraz przedstawiciele organizacji społecznych.

"Do dzisiaj nas lekceważono, od dziś zaczną się nas bać" - powiedział Kropiwnicki, podsumowując obrady kongresu.

em, pap

 0

Czytaj także