Policja według Szredera

Policja według Szredera

Dodano:   /  Zmieniono: 
Centralne Biuro Śledcze będzie rozbudowywane, a na stanowiskach komendantów wojewódzkich nie będzie zmian - zapewnił szef policji, generał Leszek Szreder.
Komendant główny spotkał się w Warszawie z dziennikarzami, by  przedstawić swoje zamierzenia w związku z objęciem stanowiska szefa policji.

Podkreślił m.in., że nie było żadnych przyczyn odwołania dotychczasowego dyrektora CBŚ nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego. Nadinspektorowi zaproponowano stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, ponieważ "komenda ta jest niezwykle ważna i  jest największym garnizonem w Polsce z niemałymi problemami, jeśli chodzi o zagrożenia". Dodał, że o zaproponowanie tego stanowiska Szwajcowskiemu poprosił go nadinsp. Eugeniusz Szczerbak, zastępca szefa policji, który przed objęciem obecnej funkcji był komendantem wojewódzkim w Katowicach. "Dla nadinsp. Szwajcowskiego będzie to nowe wyzwanie, dające możliwości dalszego zawodowego rozwoju" - zapewnił Szreder.

Generał zaznaczył także, że wymieniany przez media komendant wojewódzki w Lublinie, inspektor Marek Hebda jest dobrym kandydatem na stanowisko szefa CBŚ, ale "nie jedynym".

Szreder poinformował, że dyrektorem biura służby prewencyjnej Komendy Głównej Policji zostanie zastępca komendanta wojewódzkiego w Gdańsku insp. Krzysztof Starańczak, a biuro służby kryminalnej obejmie nadkom. Dariusz Woźnicki - naczelnik wydziału do walki z  korupcją w komendzie wojewódzkiej policji w Katowicach.

Wśród najważniejszych wyzwań Szreder wymienił przygotowania do  integracji z Unią Europejską, opracowanie nowelizacji ustawy o  policji oraz zagwarantowanie możliwie najkorzystniejszego budżetu na rok 2004.

Komendant podkreślił m.in., że będzie dążyć do zwiększenia uprawnień komendantów wojewódzkich, wprowadzenia kadencyjności na  najwyższych stanowiskach kierowniczych oraz uwalniania stanowisk policyjnych i zastępowania ich cywilnymi. Zapewnił jednak, że  przesuwanie policjantów zza biurek do służby "na ulicy" będzie dotyczyć głównie młodych funkcjonariuszy z niewielkim jeszcze stażem.

Zapowiedział też, że nabór m.in. do CBŚ będzie się odbywał na  drodze konkursowej, bo "w ten sposób można pozyskać najlepszych oficerów".

Szreder powiedział też, że zostanie powołany zespół niezależnych ekspertów, specjalistów w zakresie organizacji i zarządzania - w  celu oceny struktury Komendy Głównej Policji. "W ten sposób chcemy popatrzeć na komendę i możliwość jej przebudowy, a także ewentualnego uwolnienia stanowisk" - zaznaczył.

Zapewnił także, że będzie dążyć do powołania nowych wydziałów do  zwalczania korupcji oraz do rozbudowy struktur antynarkotykowych w  komendach miejskich i powiatowych. Zapowiedział też zmiany w  służbie prewencyjnej. "Tam, gdzie jest to możliwe, patrole powinny być piesze i pojedyncze" - podkreślił generał.

rp, pap

 0

Czytaj także