Prezydia komisji sejmowych wybrane

Prezydia komisji sejmowych wybrane

Dodano:   /  Zmieniono: 1
fot. Krzysztof Białoskórski
Podczas inauguracyjnych posiedzeń 27 stałych komisji sejmowych ich członkowie, wyłonieni 16 listopada br. w drodze uchwały Sejmu, wybrali przewodniczących i ich zastępców.

Oto Składy prezydiów komisji:

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Przewodniczący:
Arkadiusz Czartoryski
Zastępcy przewodniczącego:
Edward Siarka, Jerzy Polaczek, Marek Wójcik, Bartosz Józwiak, Zbigniew Sosnowski 

Komisja Finansów Publicznych
Przewodniczący:
Wojciech Jasiński
Zastępcy przewodniczącego:
Janusz Cichoń, Paulina Hennig-Kloska, Wiesław Janczyk, Gabriela Masłowska, Krystyna Skowrońska, Rafał Wójcikowski, Jerzy Żyżyński
    
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Przewodniczący:
Paweł Pudłowski
Zastępcy przewodniczącego:  
Barbara Bubula, Witold Czarnecki, Paweł Arndt
 
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa 
Przewodniczący:
Marek Suski
Zastępcy przewodniczącego:  
Włodzimierz Karpiński, Andrzej Jaworski, Maciej Małecki, Krzysztof Sitarski

Komisja Obrony Narodowej
Przewodniczący:
Michał Jach
Zastępcy przewodniczącego:  
Waldemar Andzel, Marek Jakubiak, Czesław Mroczek, Wojciech Skurkiewicz

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Przewodniczący:
Beata Mazurek
Zastępcy przewodniczącego:  
Magdalena Kochan, Marzena Okła-Drewnowicz, Urszula Rusecka, Bożena Borys-Szopa, Grzegorz Matusiak

Komisja Infrastruktury
Przewodniczący:
Grzegorz Schreiber
Zastępcy przewodniczącego:  
Bogdan Rzońca, Paweł Olszewski, Stanisław Żmijan, Artur Zasada, Sylwester Chruszcz

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Przewodniczący:
Rafał Grupiński
Zastępcy przewodniczącego:  
Marzena Machałek, Kazimierz Moskal, Krystyna Szumilas, Katarzyna Lubnauer, Mirosława Stachowiak-Różecka

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Przewodniczący:
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Zastępcy przewodniczącego:  
Tadeusz Aziewicz, Krzysztof Zaremba

Komisja Spraw Zagranicznych 
Przewodniczący:
Grzegorz Schetyna
Zastępcy przewodniczącego:  
Małgorzata Gosiewska, Marek Sawicki, Robert Tyszkiewicz, pozostali zastępcy przewodniczącego zostaną wybrani na kolejnym posiedzeniu komisji

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka   
Przewodniczący:
Stanisław Piotrowicz
Zastępcy przewodniczącego:
Małgorzata Wassermann, Andrzej Matusiewicz, Wojciech Wilk, Tomasz Rzymkowski  

Komisja Ustawodawcza
Przewodniczący:
Marek Ast
Zastępcy przewodniczącego:  
Barbara Bartuś, Stanisław Pięta, Krzysztof Brejza

Komisja Gospodarki  i Rozwoju   
Przewodniczący:
Jerzy Meysztowicz
Zastępcy przewodniczącego:  
Maks Kraczkowski, Ewa Malik, Mirosława Nykiel, Jarosław Porwich, Wojciech Zubowski

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi   
Przewodniczący:
Jarosław Sachajko
Zastępcy przewodniczącego:  
Jan Krzysztof Ardanowski, Mirosław Maliszewski, Dorota Niedziela, Robert Telus

Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich    
Przewodniczący:
Włodzimierz Bernacki
Zastępcy przewodniczącego:
Tomasz Głogowski, Marek Opioła, Jolanta Szczypińska

Komisja Kultury i Środków Przekazu  
Przewodniczący:
Elżbieta Kruk
Zastępcy przewodniczącego:  
Piotr Babinetz, Anna Elżbieta Sobecka, Krzysztof Mieszkowski, Iwona Śledzińska-Katarasińska

Komisja Łączności z Polakami za Granicą  
Przewodniczący:
Michał Dworczyk
Zastępcy przewodniczącego:  
Adam Andruszkiewicz, Wojciech Ziemniak, Leonard Krasulski, pozostali zastępcy przewodniczącego zostaną wybrani na kolejnym posiedzeniu komisji

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki    
Przewodniczący:
Ireneusz Raś
Zastępcy przewodniczącego:  
Jacek Falfus, Marek Matuszewski, Jakub Rutnicki

Komisja Zdrowia   
Przewodniczący:
Bartosz Arłukowicz
Zastępcy przewodniczącego:  
Tomasz Latos, Beata Małecka-Libera, Andrzej Sośnierz, Marek Ruciński, Joanna Kopcińska

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa   
Przewodniczący:
Stanisław Gawłowski
Zastępcy przewodniczącego:  
Dariusz Bąk, Anna Paluch, Bogusław Sonik

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej   
Przewodniczący:
Wojciech Szarama
Zastępcy przewodniczącego:  
Tadeusz Dziuba, Teresa Piotrowska, Elżbieta Stępień
 
Komisja do Spraw Petycji    
Przewodniczący:
Sławomir Jan Piechota
Zastępcy przewodniczącego:  
Andrzej Smirnow, Grzegorz Raniewicz, Urszula Augustyn

Komisja Polityki Senioralnej   
Przewodniczący:
Małgorzata Zwiercan
Zastępcy przewodniczącego:
Michał Szczerba, pozostali zastępcy przewodniczącego zostaną wybrani na kolejnym posiedzeniu komisji

Komisja do Spraw Unii Europejskiej     
Przewodniczący:
Piotr Naimski
Zastępcy przewodniczącego:  
Agnieszka Pomaska, Rafał Trzaskowski, Izabela Kloc, Lech Kołakowski, Piotr Apel

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej    
Przewodniczący:
Andrzej Maciejewski
Zastępcy przewodniczącego:  
Joanna Scheuring-Wielgus, Jacek Protas, Grzegorz Adam Woźniak, Grzegorz Wojciechowski  

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej    
Przewodniczący:
Piotr Pszczółkowski
Zastępcy przewodniczącego:  
Iwona Ewa Arent, Jacek Żalek, Robert Kropiwnicki

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych   
Przewodniczący:
Tomasz Tomczykiewicz
Zastępcy przewodniczącego:
Stanisław Huskowski, Szymon Giżyński

 Sejm.,gov.pl

 1

Czytaj także