Rząd przyjął projekt ustawy, która ogranicza prawo do odbierania dzieci

Rząd przyjął projekt ustawy, która ogranicza prawo do odbierania dzieci

Dodano:   /  Zmieniono: 10
(fot.sxc.hu)
Rada Ministrów podczas dzisiejszego posiedzenia przyjęła projekt ustawy nowelizującej Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Celem nowelizacji jest zablokowanie możliwości odbierania dzieci rodzicom z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Projekt nowelizacji przygotowany został przez Ministerstwo Sprawiedliwości. "Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać pochopnemu odbieraniu dzieci rodzicom oraz umieszczaniu ich w pieczy zastępczej, tj. rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej" - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Według nowelizacji, zanim sąd zdecyduje na oddzieleniu dziecka od rodzica, może nastąpić dopiero po wykorzystaniu przez sąd innych środków lub zastosowaniu form pomocy rodzinie, które okazały się nieskuteczne. Druga możliwość, która przewiduje prawo do odebrania dziecka, to sytuacja, w której poważnie zagrożono jest dobro dziecka, w tym zwłaszcza życie lub zdrowie.

Przyjęto też regulację, że rozdzielenie rodziców i dzieci wyłącznie z powodu ubóstwa – wbrew woli rodziców –  nie będzie możliwe.

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

CIR

 10

Czytaj także