Minister Waszczykowski napisał list do sekretarza generalnego Rady Europy

Minister Waszczykowski napisał list do sekretarza generalnego Rady Europy

Dodano:   /  Zmieniono: 22
Witold Waszczykowski (fot. Facebook/Witold Waszczykowski)
W związku z opublikowanym w prasie projektem opinii Komisji Weneckiej na temat zmian ustawowych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wystosował pismo do sekretarza generalnego Rady Europy Thorbjørna Jaglanda.

"Z najwyższą troską zwracam Pana uwagę na niefortunne zdarzenie, które miało miejsce w ramach współpracy pomiędzy Rządem RP a Komisją Wenecką Rady Europy" napisał minister Waszczykowski w piśmie z 29 lutego br.

Minister zwrócił uwagę, że zgodnie z ustaloną procedurą, projekt opinii przygotowanej przez Komisję Wenecką „jako dokument poufny powinien być dostępny dla wyraźnie określonego grona zainteresowanych stron”, a uwagi rządu RP do dokumentu powinny zostać uwzględnione przez Komisję „przed przyjęciem i upublicznieniem tekstu ostatecznego”.  Jak podkreśla szef polskiej dyplomacji, niektóre media publikując wspomniany materiał Komisji Weneckiej i używając błędnych sformułowań spowodowały mylne wrażenie, że projekt odzwierciedla poglądy wszystkich członków Komisji.

"Z przykrością stwierdzam, że działania Komisji Weneckiej, jeszcze przed konkluzjami jej pracy, zostały bez skrupułów wykorzystane do celów politycznych" stwierdził minister Witold Waszczykowski.

Pełna treść listu szefa MSZ w galerii.


MSZ.gov.pl


 
Galeria:
List szefa MSZ
 22

Czytaj także