Religa będzie naprawiał Polskę

Religa będzie naprawiał Polskę

Dodano:   /  Zmieniono: 
Z inicjatywy senatora prof. Zbigniewa Religi powstała nowa partia polityczna - Centrum. Na kongres założycielski, który odbył się w sobotę w Warszawie przybyło ponad 1500 delegatów i gości.
Religa uważa, że najważniejszym zadaniem dla nowej formacji jest naprawa państwa. Jak zapewnił, Centrum będzie dążyło do naprawy finansów publicznych, służby zdrowia, wznowienia apolitycznej służby publicznej, decentralizacji państwa.

Program nowej partii zakłada tworzenie - dzięki odpowiedniemu obniżeniu kosztów i uproszczeniu przepisów - w ciągu kilku lat "co najmniej 1,5 do 2 mln miejsc pracy". Centrum będzie domagać się też wznowienia procesu reprywatyzacji, usprawnienia i  odpolitycznienia w zarządzaniu majątkiem Skarbu Państwa, zwiększenia inwestycji w naukę i szkolnictwo.

W kwestii finansów publicznych Centrum chce radykalnego ograniczenia wydatków budżetu państwa, likwidację funduszy i  agencji rządowych, uproszczenia podatków. W polityce rolnej partia jest za podtrzymaniem zasady interwencjonizmu państwa. Centrum opowiada się też za kompromisem w sprawie traktatu nicejskiego, "ale takim, który da Polsce należną jej pozycję".

Senator Krzysztof Piesiewicz w przesłaniu do uczestników kongresu napisał, że "Polsce potrzebne jest roztropne, uczciwe polityczne Centrum. Trzeba skończyć ze złodziejstwem i prywatą".

Prof. Religa zapowiedział, że w październiku odbędzie się kongres wyborczy Centrum, podczas którego zostaną wybrane nowe władze formacji.

Wśród członków - założycieli partii, oprócz Religi i Piesiewicza znaleźli się również: ministrowie w rządzie Jerzego Buzka - Janusz Steinhoff, Janusz Byliński, profesorowie - Jerzy Eysymontt, Michał Kulesza, wiceprzewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet - Ligia Białek, poseł SKL - Krzysztof Oksiuta. Spotkanie poprowadził Marek Markiewicz.

Pod koniec spotkania Markiewicz przeczytał uchwałę kongresu, powołującą do życia partię Centrum, którą uczestnicy przywitali brawami.

"Partia Centrum od dzisiaj istnieje i stała się faktem. A jednak warto żyć" - powiedział Religa. W przemówieniu kończącym kongres profesor zaznaczył, że nową partię czeka teraz wzmożona praca. "Najważniejszy jest bezpośredni kontakt z ludźmi, trzeba iść do  ludzi" - dodał.

oj, pap

 0

Czytaj także