TVP głównym źródłem informacji Polaków

TVP głównym źródłem informacji Polaków

Dodano:   /  Zmieniono: 
92 proc. Polaków czerpie informacje o sprawach kraju z programów TVP, 69 proc. z komercyjnych stacji telewizyjnych z wrześniowego sondażu TNS OBOP przeprowadzonego dla Biura Programowego TVP.
W porównaniu z sondażem z lutego 2004 r. o 2 punkty proc. spadł odsetek osób, które czerpią wiadomości z TVP i o 6 punktów proc. -  odsetek respondentów, którzy wybierają stacje prywatne.

81 proc. badanych deklaruje, że informacji szuka w telewizyjnej Jedynce, po 49 proc. czerpie je z TVP2 i TVN. Na kolejnym miejscu uplasował się Polsat (29 proc.) i TVP3 (24 proc.), a dalej TVN24 (12 proc.).

Jeśli uwzględni się techniczne możliwości odbioru poszczególnych stacji (stacje komercyjne nie wszędzie docierają), ranking wygląda inaczej. Pierwsze miejsca zajmuje TVP1 (82 proc.), potem TVN (63 proc.), TVP2 (49 proc.), TVN24 (37 proc.), Polsat (31 proc.), TVP3 (28 proc.).

Z sondażu wynika, że na telewizyjną Jedynkę, jako źródło informacji, wskazują głównie osoby powyżej 50. roku życia (87 proc.), rolnicy (90 proc.) i deklarujący lewicowe poglądy (89 proc.). Dwójka dostarcza informacji osobom z wykształceniem podstawowym (57 proc.) lub wyższym (57 proc.), mieszkańcom małych miasteczek (59 proc.). Na TVN wskazują mieszkańcy miast największych (66 proc.), wsi (32 proc.), osoby z wykształceniem średnim (57 proc.), pracownicy administracji i  usług (63 proc.), a także w 57 proc. uczniowie i studenci.

Badanie ilustruje, że najpopularniejszym źródłem informacji są główne, wieczorne "Wiadomości" TVP - twierdzi tak 33 proc. respondentów. 26 proc. wybiera "Fakty" emitowane o godz. 19 w TVN. Na trzecim miejscu znalazł się "Teleexpress" w TVP1 (12 proc.).

Największym zaufaniem - jak wynika z sondażu - cieszy się telewizyjna Jedynka - ufa jej 72 proc. badanych i Dwójka (70 proc.), 62 proc. badanych ufa TVP3, 61 proc. - TVN i 60 proc. Polsatowi.

Według badania, 43 proc. osób twierdzi, że Telewizja Polska jest neutralna (w lutym 2004 r. - 36 proc.), 19 proc. respondentów twierdzi, że jest raczej lewicowa (w lutym 2004 r. - 31 proc.), a  7 proc. uważa ją za prawicową (w lutym tego roku - 5 proc.).

Na pytanie, czy TVP jest prorządowa czy antyrządowa, 42 proc. badanych powiedziało, że jest pod tym względem neutralna (w lutym 2004 r. uważało tak 34 proc.), za prorządową uznaje je 26 proc. (w lutym 36 proc.), natomiast za antyrządową - 6 proc. (w lutym 5 proc.). O tym, że TVP jest prorządowa częściej są przekonane osoby lepiej wykształcone. Na to, że jest ona neutralna wskazują głównie mieszkańcy wsi oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Prawie połowa (47 proc.) badanych uważała, że TVP jest neutralna wobec prezydenta. Zdaniem jednej czwartej (25 proc.) TVP jest proprezydencka, czyli reprezentuje interesy prezydenta. Odmiennego zdania jest zaledwie 4 proc.

Badanie zrealizowano metodą wywiadu kwestionariuszowego w dniach 4-6 września na próbie 1005 Polaków powyżej 15. roku życia.

ss, pap

 0

Czytaj także