Niejawne jawne

Niejawne jawne

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jak głosi oficjalny komunikat SDP i Centrum Monitoringu Wolności Prasy, organizacje te są zaniepokojone tendencją zamykania historykom i dziennikarzom dostępu do akt Instytutu Pamięci Narodowej.
Sygnatariuszy pisma, Krystynę Mokrosińskę, prezes SDP, i Miłosza Marczuka, dyrektora CMWP, zaniepokoił piątkowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie dostępu do akt Instytutu Pamięci Narodowej córce opozycjonistki z czasów PRL. Przygotowuje ona do druku wspomnienia matki oraz pisze doktorat na temat działalności "Solidarności" w latach 1980 -1989.

Wnioskowała ona o możliwość zapoznania się z teczką matki, jednak sąd odmówił jej dostępu do akt. Tym samym podzielił stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

"Twierdzenie sądu i Prezesa IPN, iż praca doktorska dotyczy lat 1980 -1989, a dokumentacja na temat matki doktorantki kończy się na 1980 roku, jest absurdalne" - piszą w komunikacie Mokrosińska i  Marczuk.

"Historyk zajmujący się danym problemem, nie może być pozbawiony szerszego spojrzenia na całokształt czasów jakie bada. Postępowanie Prezesa IPN, następnie potwierdzone przez WSA, można porównać do sytuacji, w której badaczowi historii III Rzeszy, który skupił się na postaci Rudolfa Hessa, odmawia się akt hitlerowskiego państwa po roku 1941, argumentując, iż Hess wówczas znajdował się już w Wielkiej Brytanii" - uzasadniają swoje pismo autorzy.

Ich zdaniem, wyrok wpisuje się w tendencję zamykania akt IPN. "Nasz niepokój budzi fakt, iż w grupie niechętnie widzianej w  Instytucie znaleźli się również dziennikarze" - dodają.

Według przedstawicieli organizacji dziennikarskich, nie było w  Polsce przypadku aby dziennikarz, który w IPN za jego zgodą prowadził kwerendę, był źródłem jakichś szkód dla życia publicznego.

Zdaniem SDP i CMWP, otwarcie akt IPN dla dziennikarzy sprawi, że  nie będą wybuchać "afery teczkowe".

ks, pap

 0

Czytaj także