Nielegalny zakaz Marszu Równości

Nielegalny zakaz Marszu Równości

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że zakaz Marszu Równości, który wydał najpierw prezydent Poznania, a podtrzymał go wojewoda wielkopolski, był niezgodny z prawem.
Skargę na decyzję prezydenta Poznania i wojewody wielkopolskiego złożył Komitet Organizacyjny Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu. Działacze komitetu napisali w skardze, że zakaz był niezgodny z  Konstytucją RP i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Skargę poparł Rzecznik Praw Obywatelskich.

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny 15 listopada br. zakazał Marszu Równości. Decyzję uzasadnił tym, że w czasie zaplanowanego na 19 listopada w centrum Poznania marszu może dojść do zniszczenia mienia dużej wartości. Takie samo uzasadnienie podał wojewoda wielkopolski Andrzej Nowakowski. Organizatorzy Marszu Równości, wbrew temu zakazowi, zorganizowali nielegalny wiec w miejscu, gdzie miał rozpocząć się marsz. W  czasie wiecu doszło do przepychanek; policja doprowadziła na  przesłuchanie 68 uczestników i organizatorów wiecu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podkreślił, uzasadniając uchylenie decyzji prezydenta Poznania o zakazie Marszu Równości w tym mieście, że decyzja ta była niezgodna z polskim i europejskim prawem.

Sędzia Grażyna Radzicka podkreśliła, że polskie organy samorządowe podejmując decyzję na temat zgromadzeń powinny brać pod uwagę ratyfikowane przez Polskę dokumenty prawa międzynarodowego: Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i  Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.

Dodała, że prezydent Poznania, który zakaz marszu uzasadniał tym, że w jego trakcie może dojść do zagrożenia zdrowia i życia jego uczestników ze strony przeciwników manifestacji, złamał prawo. Nakazuje mu ono bowiem brać pod uwagę prawo obywateli do  demonstrowania poglądów, a nie prawo tych, którzy mogą demonstrantom zagrozić.

ss, pap