Piękno antyfotografii

Piękno antyfotografii

Dodano:   /  Zmieniono: 
14 października w warszawskiej Galerii Asymetria zostanie otwarta wystawa czarno-białych fotografii Adama Sheybala pochodzących z lat 50. XX wieku.
14 października zostanie otwarta wystawa czarno-białych fotografii Adama Sheybala pochodzących z lat 50. XX wieku. Wówczas fotograf - przed wojną zwolennik piktorializmu i reprezentant szkoły bułhakowskiej, zetknął się w Gliwicach z fotografią subiektywna. Zaowocowało to przeformułowaniem estetyki i próbą twórczego odniesienia się do nowych nurtów takich jak wspomniana już fotografia subiektywna ale także neorealizm czy  postulowany przez władze socrealizm.

Już tytuły fotografii takie jak: "Niszczejące domostwo", "Bryły i cienie", "Znój", "Ludzkie drogi", "Gra dachów", "Szczurza ścieżka", "Zbłąkany promień", "Martwe wino" świadczą o zawieszeniu autora pomiędzy estetyzmem a antyfotografią. Ze starych, na pozór brzydkich, zniszczonych i bezużytecznych sprzętów na fotografiach Sheybala udało się autorowi wydobyć swoiste piękno i klimat melancholii.

Wystawa będzie otwarta w warszawskiej Galerii Asymetria od 14.10 do 13.11.2009

em