Amerykanie: talibowie? Pierwsze słyszę

Amerykanie: talibowie? Pierwsze słyszę

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Fot. NATO
Amerykanie nadal wykazują ignorancję w sprawach historii i polityki międzynarodowej - ubolewa amerykański tygodnik "Newsweek". Gazeta ostrzega, że jest to niebezpieczne w coraz bardziej zglobalizowanym świecie, któremu USA mają ambicję przewodzić.
"Newsweek" zadał grupie tysiąca obywateli amerykańskich pytania pochodzące z testu, który musi zdać każdy kandydat ubiegający się o obywatelstwo USA. Okazało się, że 29 procent respondentów nie potrafiło odpowiedzieć, kto jest obecnie wiceprezydentem USA, a 73 procent nie wiedziało jakie były powody zimnej wojny. 44 procent nie wiedziało co to  jest Bill of Rights (Karta Praw, zestaw 10 podstawowych praw obywatelskich włączonych w 1791 roku jako poprawki do konstytucji USA). W sumie aż 38 procent respondentów nie zdało sprawdzianu.

"Newsweek" przytacza również wyniki sondażu przeprowadzonego w marcu 2009 roku przez "European Journal of Communication" w USA, Wielkiej Brytanii, Danii i Finlandii. Mieszkańców tych krajów pytano wtedy o ich wiedzę w sprawach międzynarodowych. Okazało się, że o ile 75 proc. Brytyjczyków, 68 proc. Duńczyków i  76 proc. Finów potrafiło prawidłowo odpowiedzieć kim są talibowie, to wskaźnik ten dotyczył jedynie 58 proc. Amerykanów, chociaż od prawie 10 lat USA prowadzą w Afganistanie wojnę z talibami.

Najciemniej, jak zwykle, bywa pod latarnią.

PAP, arb


+
 3

Czytaj także