Prof. Nawrocki pierwszym Polakiem w Retina Hall of Fame

Prof. Nawrocki pierwszym Polakiem w Retina Hall of Fame

Sprzęt do diagnozy okulistycznej
Sprzęt do diagnozy okulistycznej
Prof. Jerzy Nawrocki, znakomity polski okulista, trafił do Retina Hall of Fame – grona najwybitniejszych specjalistów od chorób siatkówki oka. Polski okulista zasłynął m.in. wdrażaniem nowych technik chirurgicznych, wykorzystywanych na całym świecie.

Retina Hall of Fame zostało stworzone celem uhonorowania naukowców i lekarzy, którzy poświęcili swoje życie zawodowe innowacjom, badaniom oraz opiece nad pacjentami ze schorzeniami siatkówki. W pierwszym roku istnienia wyróżniono ponad 200 żyjących i nieżyjących okulistów, którzy według gremium złożonego ze sław światowej okulistyki, mieli istotny wkład w leczenie schorzeń siatkówki – poinformował PAP prof. Nawrocki.

Nominacji dokonywali m.in. Mark Humayun-twórca bionicznego oka, Jerald Bovino- założyciel Amerykańskiego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych (ASRS) oraz ostatni prezydent ASRS Tarek Hassan.

Prof. Jerzy Nawrocki jest na razie jedynym Polakiem w Retina Hall of Fame, a uhonorowanie go tym wyróżnieniem ma związek nie tylko z jego licznymi publikacjami oraz podręcznikami, ale także wdrażaniem przez niego nowych technik chirurgicznych, wykorzystywanych obecnie na całym świecie.

Choroby siatkówki

Zainteresowania naukowe i kliniczne łódzkiego okulisty związane są z problematyką diagnostyki i leczenia chorób siatkówki. – W czasie dotychczasowej pracy klinicznej zajmowałem się leczeniem operacyjnym zaćmy i odwarstwienia siatkówki z zastosowaniem metod konwencjonalnych oraz witrektomii wraz z tamponadą wewnętrzną gazem lub olejem silikonowym – powiedział PAP prof. Nawrocki.

Ekspert zajmował się także problematyką leczenia retinopatii cukrzycowej z zastosowaniem laseroterapii i witrektomii oraz diagnostyką i leczeniem schorzeń plamki. Ważnym elementem jego działalności naukowej i klinicznej jest zastosowanie mikrochirurgii i witrektomii w leczeniu rozmaitych urazów dotyczących zarówno przedniego jak i tylnego odcinka oka.

Pionierskie badania

Prof. Nawrocki przeprowadził pionierskie badania i operacje witrektomii w oczach z powikłaniami ocznymi cukrzycy u pacjentów leczonych dializoterapią z powodu niewydolności nerek. – Istotnym problemem badawczym i klinicznym jest zastosowanie nietypowych wszczepów soczewek wewnątrzgałkowych w oczach po urazach i wszczepów z barwną protezą tęczówkową – wyjaśnił naukowiec.

W ostatnich latach prof. Nawrocki szczególnie interesuje się diagnostyką OCT oraz leczeniem schorzeń pogranicza szklistkowo–siatkówkowego. W tej dziedzinie prowadzi wieloośrodkowe badania we współpracy z ośrodkami europejskimi i amerykańskim.

Nowatorska metoda leczenia

– Opracowałem nową metodę leczenia otworów w plamce, która ocenie jest stosowana na całym świecie. To technika odwróconego płatka, pozwalająca na skuteczniejsze leczenie otworów w plamce, czyli w miejscu najlepszego widzenia – dodał prof. Nawrocki.

62-letni prof. Jerzy Nawrocki w 1980 r. ukończył studia na Akademii Medycznej w Łodzi; pięć lat później na macierzystej uczelni uzyskał doktorat. Wielokrotnie odbywał staże naukowe na uczelniach w Niemczech, Stanach Zjednoczonych. W 1999 r. otrzymał z rąk prezydenta tytułu profesora nauk medycznych.

W swojej karierze naukowej był współzałożycielem, a następnie pełnił funkcję członka zarządu oraz przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo – Siatkówkowego (EVRS). Jest szefem łódzkiej Kliniki Okulistycznej „Jasne Błonia”; był też wykładowcą pierwszej na świecie Szkoły Chirurgii Szklistkowej w Bremie.

Wyniki swoich badań wielokrotnie przedstawiał na licznych zjazdach i kongresach naukowych w kraju i za granicą. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym w najlepszych czasopismach okulistycznych i promotorem 11 prac doktorskich. Prof. Nawrocki otrzymał dotąd dziewięć statuetek „okulistycznego oscara”, czyli Nagród Rhett Buckler przyznawanych za najlepsze filmy dydaktyczno-naukowe przez Amerykańskie Towarzystwo Specjalistów Siatkówkowych. Jest także wielokrotnym laureatem nagród przyznawanych przez American Academy of Ophthalmology oraz European VitreoRetinal Society Meeting.

Czytaj też:
Lubisz późno chodzić spać? Naukowcy ostrzegają przed poważnymi konsekwencjami dla zdrowia

Źródło: PAP - Nauka w Polsce