Parlamentarzyści zarobią o 20 proc. mniej. Prezydent podpisał ustawę

Parlamentarzyści zarobią o 20 proc. mniej. Prezydent podpisał ustawę

Sejm, obrady
Sejm, obrady / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która obniża uposażenie parlamentarzystów o 20 procent.

W obecnym stanie prawnym uposażenie parlamentarzysty jest równe wynagrodzeniu podsekretarza stanu, które ustala się na podstawie przepisów regulujących wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wynagrodzenie podsekretarza stanu jest iloczynem kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej i mnożnika 4,4 (wynagrodzenia zasadniczego) i 1,2 (dodatku funkcyjnego).

W ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe została ustalona w wysokości 1 789,42 zł. Uposażenie parlamentarzysty wynosi obecnie 9 892,30 zł brutto. Ponadto posłom i senatorom wypłacana jest dieta (2 473 zł miesięcznie) oraz ryczałt na prowadzenie biura poselskiego (12 150 zł miesięcznie).

Nowelizacja ustawy

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. obniża wysokość uposażenia poselskiego i senatorskiego, z kwoty odpowiadającej wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat), do kwoty stanowiącej 80 proc. tak określonego wynagrodzenia.

Pozostałe zmiany, dokonane w art. 42 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, mają charakter techniczno-legislacyjny. Uchylenie w art. 42 ustępu 3, który umożliwiał parlamentarzyście wybór diety radnego albo diety posła/senatora – jest uzasadnione wobec obecnego zakazu łączenia mandatu w organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego z mandatem parlamentarnym.

W uzasadnieniu projektu omawianej ustawy stwierdzono, że propozycje w nim zawarte związane są ze społecznymi oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzeń posłów i senatorów.

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Czytaj także

 3
  • Mogli sie nie stawiac, a najgorzej "plul sie " Krzysio Lajza ten od toi toi.
    •  
      I tak wyrównają se te stratę na czymś innym ..robią z ludzi tylko idiotów
      • Poslowie i bez tej pensji poselskiej mieli by sie bardzo dobrze finansowo. Dlaczego ? To juz niech kazdy sam sobie odpowie