Projekt ustawy o zakazie edukacji seksualnej. Posłowie PiS chcą 5 lat więzienia

Projekt ustawy o zakazie edukacji seksualnej. Posłowie PiS chcą 5 lat więzienia

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / Dmitry Vereshchagin
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego. Przygotowała go inicjatywa Stop Pedofilii. Posłowie PiS zaproponowali zwiększenie kary z 3 do 5 lat za edukację seksualną.

Podczas odwieszonego posiedzenia Sejmu, które miało się zakończyć jeszcze przed wyborami, posłowie zajęli się projektem obywatelskim Stop pedofilii, który powstał z inicjatywy Fundacji Pro-Prawo do Życia. Zakłada on m.in. rozwinięcie artykułu 200b kodeksu karnego dotyczącego „penalizacji pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim”. W projekcie zapisano rozszerzenie penalizacji o „pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej w związku z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką na terenie szkoły”. Tego typu przestępstwo miałoby być zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech.

„Pochwala się zachowania seksualne dzieci i młodzieży”

– Ten sam schemat działania, który służy do przełamywania barier w odniesieniu do ofiary, jest wykorzystywany do ideologicznego oddziaływania na społeczeństwa poprzez głoszenie pochwał i usprawiedliwienia dla zachowań o charakterze pedofilskim. Z drugiej strony pochwala się zachowania seksualne dzieci i młodzieży, uczy się ich rozmawiania o seksie, wyrażania zgody, negocjowania kontaktów seksualnych. Pedofilska ideologia zmierza również do zmiany norm zachowań wśród dzieci i do zmiany społecznego postrzegania dziecka – tłumaczył podczas pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz.

Posłowie opozycji nie zostawili na projekcie suchej nitki. – Ta ustawa jest młotem, który ma zniszczyć jakąkolwiek edukację seksualną i jest straszakiem dla wszystkich edukatorów, którzy robią świetną robotę. Nie dość, że sam pomysł jest chory, to jeszcze implementacja tego pomysłu jest niebezpieczna i szkodliwa dla wszystkich, szczególnie dla dzieci – stwierdziła Joanna Scheuring-Wielgus. – Nie podzielam argumentacji przedstawionych przez wnioskodawców. Prawdziwą intencją projektodawców jest zakazanie prowadzenia edukacji seksualnej w Polsce – dodał Arkadiusz Myrcha.

Zwiększenie kary za edukację seksualną

Zdaniem PiS-u należy zwiększyć karę z proponowanych 3 lat więzienia do 5. Jak twierdzi poseł Andrzej Matusiewicz, pozwoli to uniknąć ewentualnych umorzeń. Projekt skomentowała także wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska. – Wymaga on szczegółowej i gruntownej analizy z punktu widzenia zgodności z obecnie obowiązującą regulacją prawną. Mam nadzieję, że projekt będzie dalej procedowany – podkreśliła.

Czytaj też:
Korwin-Mikke: Przeciętny wyborca PiS człowiekiem inteligentnym nie jest

Źródło: Sejm
 10

Czytaj także