Ustawa ws. koronawirusa. Opozycja i PiS zgodne. Usunięto jeden z zapisów

Ustawa ws. koronawirusa. Opozycja i PiS zgodne. Usunięto jeden z zapisów

Sejm (fot.Marcin Chodorowski/Fotolia.pl) 
W trakcie obrad sejmowej komisji zdrowia przyjęta została poprawka zakładająca wykreślenie jednego z artykułów ustawy w sprawie koronawirusa.

Chodzi o art. 13, który zakładał, że „Skarb Państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie Covid-19”. Budził on kontrowersje, ponieważ ustawa daje przedstawicielom władze szerokie kompetencje, m.in. zajmowania własności prywatnej. Ostatecznie zapis zmieniono, określając drogę odwołania do ministra, który mogły zmienić decyzję wojewody. Umożliwiono też dochodzenie odszkodowania przed sądem.

twitter

W związku z dojściem do kompromisu ws. zmian w projekcie rządowym, Koalicja Obywatelska i Lewica wycofały swoje projekty ustaw. Jeszcze dziś projektem zajmie się w II czytaniu Sejm.

twitter

Ustawa ws. koronawirusa

Przypomnijmy, że w niedzielę późnym wieczorem do Sejmu wpłynął projekt ustawy, w którym m.in. przedstawiono zadania władz państwowych w zakresie zapobiegania oraz zwalczania . Przepisy regulują kwestie takie jak m.in. zadania szefa MON oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, prawo farmaceutyczne czy prawo oświatowe (w tym zasady funkcjonowania szkół).

Zadania Rady Ministrów

W dokumencie określono również powinności instytucji w sytuacji, gdy „stan epidemii wystąpi w takich rozmiarach, że przekroczy możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego”. W takim przypadku Rada Ministrów mogłaby w drodze rozporządzenia np. „ustanowić czasowe ograniczenia działalności określonych przedsiębiorców, czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie, obowiązek poddania się kwarantannie, czasowe ograniczenia działania lokali oraz nakaz i zakaz przebywania w określonych miejscach”.

Środki finansowe

W dokumencie wskazano również źródła finansowania działań mających na celu zwalczenie koronawirusa. Jedno z nich dotyczy obcięcia dofinansowania na zakup wozów strażackich. „W roku 2020 środki rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, mogą być przeznaczone także na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” – wskazano.

Kary za złamanie przepisów

W projekcie ustawy przewidziano również kary. W razie potencjalnej epidemii rząd mógłby nakazać hurtowniom farmaceutycznym zbywania produktów leczniczych, wyrobów medycznych wyłącznie do aptek, punktów aptecznych i zakładów leczniczych. W przypadku niedostosowania się do tych przepisów grozi kara w wysokości nawet do 5 mln złotych.

Czytaj też:
NA ŻYWO: Specjalne posiedzenie Sejmu ws. koronawirusa

Źródło: RMF FM / Wprost.pl