Premier Morawiecki z wnioskiem do TK. „Daleko idące wątpliwości konstytucyjne”

Premier Morawiecki z wnioskiem do TK. „Daleko idące wątpliwości konstytucyjne”

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki / Źródło: Newspix.pl / ABACA
Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawił się wniosek, skierowany do tego organu przez premiera Mateusza Morawieckiego. Czytamy w nim o „istotnych i daleko idących wątpliwościach” odnośnie przepisów prawa unijnego.

W piątek 16 kwietnia na oficjalnej stronie TK zamieszczono wniosek Prezesa Rady Ministrów o zbadanie zgodności przepisów Traktatu o Unii Europejskiej z polską konstytucją. Mowa konkretnie o zapisie, który według wniosku miałby uprawniać lub zobowiązywać organ do odstąpienia od stosowania polskiej konstytucji lub nakazywać stosowanie przepisów prawa w sposób niezgodny nią.

Innym zaskarżonym przepisem jest ten, który uprawnia sąd do kontroli niezawisłości sędziów powołanych przez prezydenta oraz uchwał KRS w sprawie powołania sędziów. Trzecią normą, którą chce zbadać premier, jest przepis uprawniający lub zobowiązujący organ do stosowania przepisu, który na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego utracił moc obowiązującą. Premier Morawiecki uważa, że prawo naszego TK do badania zgodności prawa polskiego z unijnym wynika wprost z naszej konstytucji.

TSUE o zmianach w polskim prawie

Wniosek premiera jest odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE w reakcji na pytanie Naczelnego Sądu Administracyjnego na początku marca stwierdził, że nowelizacje ustawy o KRS doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej i mogą przez to naruszać prawo unijne. Trybunał utrzymuje, że poszczególne polskie sądy mogą nie stosować polskich przepisów, jeżeli te naruszają prawo UE.

Czytaj też:
Adam Bodnar zdradza plany na przyszłość. Ustępujący RPO nie wyklucza kariery politycznej

Źródło: Interia / trybunal.gov.pl
+
 2

Czytaj także