Zbigniew Ziobro wspomniał o liście do Donalda Tuska. Znamy jego treść

Zbigniew Ziobro wspomniał o liście do Donalda Tuska. Znamy jego treść

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro Źródło:Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski
Nawiązując do wyroku TK, Zbigniew Ziobro wysłał list do Donalda Tuska, gdzie wrócił do okresu, kiedy lider PO był premierem. Minister sprawiedliwości przypomniał stanowisko Grzegorza Schetyny z tego okresu. Najważniejsze fragmenty podkreślił na żółto.

zorganizował 8 października konferencję prasową, na której odniósł się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. wniosku dotyczącego wyższości prawa krajowego nad prawem UE. Minister Sprawiedliwości wspomniał również, że zamierza wysłać list do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej . Znamy treść listu.

Zbigniew Ziobro napisał list do Donalda Tuska po wyroku TK

Minister sprawiedliwości wrócił do czasów, kiedy lider był premierem. „Pragnę więc przypomnieć, że w tym okresie, jak i wcześniej, Trybunał Konstytucyjny wydawał liczne wyroki, które jednoznacznie wskazywały, że Konstytucja RP jest najwyższym prawem w Polsce. Ma więc nadrzędną moc nad umowami międzynarodowymi, łącznie z prawem wspólnotowym Unii Europejskiej” – zaznaczył Ziobro. Dodał, że wyroki zapadały, kiedy TK kierowali Marek Safjan czy Andrzej Rzepliński.

Lider Solidarnej Polski przypomniał również Tuskowi słowa jego współpracownika Grzegorza Schetyny. Chodzi o czasy, kiedy Schetyna sprawował funkcję marszałka Sejmu i przedstawiał Trybunałowi Konstytucyjnemu stanowisko, w którym podkreślał nadrzędność Konstytucji w systemie źródeł prawa. Ziobro wysłał w załączniku kilka dokumentów, zaznaczając „najbardziej wymowne fragmenty”.

Minister sprawiedliwości o stanowisku Grzegorza Schetyny sprzed lat

W dokumentach znalazły się: wyrok TK z 11 maja 2005 roku, postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 19 grudnia 2006 r. oraz wyroki TK z 24 listopada 2010 r. i 16 listopada 2011 r. Minister Sprawiedliwości w stanowisku do Schetyny zaznaczył fragment mówiący o tym, że „według , kontrola Trybunału Konstytucyjnego aktów unijnego prawa pochodnego w sprawach wszczętych w drodze skargi konstytucyjnej jest dopuszczalna”.

„Za dopuszczalnością kontroli prawa pochodnego przez Trybunał Konstytucyjny przemawia jego rola ustrojowa jako gwaranta nadrzędności Konstytucji w systemie źródeł prawa oraz organu ochrony konstytucyjnych wolności i praw jednostek. Wobec wskazanej pozycji Konstytucji jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej dopuszczalne jest badanie zgodności z nią norm rozporządzeń unijnych” – wyróżnił również część wypowiedzi Schetyny Ziobro.

Czytaj też:
Zbigniew Ziobro zgłosi weto w UE. Chodzi o prawa dzieci w homoseksualnych małżeństwach