Prezydent powołał nowego prezesa NSA. Podjął też decyzję ws. prezes Sądu Najwyższego

Prezydent powołał nowego prezesa NSA. Podjął też decyzję ws. prezes Sądu Najwyższego

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło: Twitter / Kancelaria Prezydenta
Prezydent powołał Jacka Chlebnego na stanowisko prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Andrzej Duda zdecydował też o powołaniu na kolejną kadencję na stanowisku prezesa Sądu Najwyższego kierującą pracami Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, dotychczasowej prezes tej Izby Joanny Lemańskiej.

Kancelaria prezydenta poinformowała, że  zdecydował o powołaniu Jacka Chlebnego na stanowisko prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nominacja jest związana z upływająca kadencją sędziego Marka Zirk-Sadowskiego na tym stanowisku.

Jacek Chlebny prezesem NSA

Sędzia Jacek Chlebny do NSA został nominowany w 1994 roku. Od 2015 roku pełnił funkcję wiceprezesa tej instytucji i to właśnie on uzyskał największe w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów NSA, które przedstawia prezydentowi kandydatury na prezesa. Kontrkandydatką sędziego Chlebnego była sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.

Jacek Chlebny jest doktorem habilitowanym nauk prawnych zatrudnionym na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Polskiego Postępowania Administracyjnego. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz problematyką cudzoziemców.

Kolejna kadencja Joanny Lemańskiej

Prezydent zdecydował też, że Joanna Lemańska, która od 2019 roku pełni funkcję Prezes Sądu Najwyższego kierującej pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych pozostanie na tej funkcji na kolejną kadencję. W styczniu zgromadzenie tej izby wyłoniło troje kandydatów na prezesa przedstawionych prezydentowi. Kontrkandydatami sędzi Lemańskiej byli sędziowie Marek Dobrowolskiego i Oktawian Nawrot.

Lemańska jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i pracownikiem naukowym Katedry Prawa Administracyjnego UJ.

Przypomnijmy, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest drugą obok Izby Dyscyplinarnej nową Izbą Sądu Najwyższego powołaną na mocy kontrowersyjnej reformy Sądu Najwyższego z 2017 roku.

Czytaj też:
Boris Johnson w Polsce. Spotka się z najważniejszymi politykami, ale nie tylko

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także