Marszałek Senatu napisał list do marszałek Sejmu. Przypomniał o jej obowiązku

Marszałek Senatu napisał list do marszałek Sejmu. Przypomniał o jej obowiązku

Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki
Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Marszałek Tomasz Grodzki zwrócił się listownie do Elżbiety Witek, upominając ją w sprawie senackich projektów ustaw. Zaapelował, by rozpatrzyć je przed końcem obecnej kadencji parlamentu.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaadresował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek list otwarty. Dołączył do niego wykaz 31 senackich projektów ustaw, które od końca 2020 roku skierowane zostały do Sejmu. Przypomniał, że łącznie pod jego przewodnictwem Senat złożył w Sejmie 88 projektów ustaw, z czego znaczna część nie doczekała się nawet rozpoczęcia procedur umożliwiających ich rozpatrzenie i uchwalenie.

„Z publikowanych na stronie Sejmu informacji wynika, że kilkudziesięciu projektom wniesionym przez Senat, pomimo często kilkuletniego okresu od momentu ich złożenia, nie nadano numeru druku i nie zarządzono drukowania” – zwracał uwagę Grodzki. Podkreślał, że mowa o projektach przygotowanych z zachowaniem najwyższej staranności, które przeszły przez trzy czytania w Senacie.

Autor listu zaznaczył, że z regulaminu Sejmu wynika, iż jego marszałek zarządza drukowanie projektów ustaw i jest to jego obowiązek, a w kwestii tej nie ma żadnej swobody. Dodał, iż nie ma też przesłanek uprawniających do zamrożenia wspomnianych projektów. Powołał się przy tym na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zwrócił uwagę na fakt, że długo przetrzymywane projektu po prostu się dezaktualizują i raz jeszcze wezwał marszałek Witek do działania.

Grodzki apeluje o rozpatrzenie projektów Senatu

„Oznacza to, że postępowania w sprawach senackich projektów ustaw, jako niepodlegających wyjątkom od zasady dyskontynuacji, ulegną zamknięciu. Właściwe byłoby zatem podjęcie starań mających na celu zrealizowanie przez Sejm obowiązku rozpatrzenia projektów ustaw złożonych przez Senat jeszcze przed zakończeniem bieżącej kadencji” – zwrócił uwagę Grodzki.

Czytaj też:
Elżbieta Witek na ceremonii wręczenia sztandaru. „Patriotyzm wcielacie w czyn”

Źródło: WNP.pl
 13

Czytaj także