Ustawa o SN. Posłowie zadecydowali o losie Izby Dyscyplinarnej

Ustawa o SN. Posłowie zadecydowali o losie Izby Dyscyplinarnej

Głosowanie w Sejmie
Głosowanie w Sejmie Źródło: Twitter / Sejm RP
W czwartek 26 maja Sejm głosował nad zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym. Posłowie zdecydowali, że nowelizacja zostanie przyjęta. Oznacza to m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej.

W czwartek po godzinie 19:40 posłowie głosowali nad poprawkami do projektu ustawy nowelizującej przepisy o Sądzie Najwyższym, a później o całości projektu. Głosami 231 do 208 projekt przyjęto. 13 posłów wstrzymało się od głosu. – Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw – ogłosiła krótko po odczytaniu wyników prowadząca obrady marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Tuż przed głosowaniem z projektu ustawy wykreślono dwie poprawki. Poinformował o tym wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. – W imieniu klubu parlamentarnego PiS wycofuję poprawki 24 i 25 – oświadczył. Oznacza to, że test bezstronności nie będzie odnosić się do orzeczeń, które są już prawomocne.

Zmianami w wymiarze sprawiedliwości posłowie zajmowali się m.in. w środę 25 maja. Zaprezentowano wówczas sprawozdanie sejmowej komisji o przedstawionym przez prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz poselskim projekcie ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów. To właśnie od przyjęcia tych zmian – w szczególności od likwidacji Izby Dyscyplinarnej – uzależniane było uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską i dostarczenie polskiej gospodarce miliardów euro z Unii Europejskiej.

Według prezydenckiego projektu w miejsce Izby Dyscyplinarnej miałaby powstać Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie miała inną formułę działania. – Teraz sędziowie będą traktowani w równy sposób. Izba ta będzie składała się z 11 sędziów, którzy będą w ramach jednego pensum działać tutaj i w innej izbie. Wybór nastąpi w ramach losowania i nie będzie można się od tego zwolnić. Tylko prezesi izb będą z tego zwolnieni. Sędziowie będą wybierani na okres 5 lat – wyjaśniał sam Andrzej Duda na osobnej konferencji.

W ostatniej chwili do projektu dodane zostały poprawki PiS, które wykreśliły większość zmian wprowadzonych przez stojące w opozycji do prezydenta stronnictwo Zbigniewa Ziobry. Wykreślona została m.in. propozycja wpisania do ustawy preambuły podkreślającej nadrzędną rolę Konstytucji RP, którą zgłosili w ubiegłym tygodniu posłowie Solidarnej Polski. Kwestie te były przedmiotem największego sporu między koalicjantami w Zjednoczonej Prawicy.

Czytaj też:
Kaczyński ustąpił Ziobrze i obiecał kluczowe stanowisko? PiS z oficjalnym dementi

Źródło: WPROST.pl