USA nie będą wysyłać Rosji powiadomień o arsenale nuklearnym. To odpowiedź na ruch Kremla

USA nie będą wysyłać Rosji powiadomień o arsenale nuklearnym. To odpowiedź na ruch Kremla

Pocisk międzykontynentalny Topol-M
Pocisk międzykontynentalny Topol-M Źródło: Shutterstock / ID1974
Departament Stanu oświadczył, że Stany Zjednoczone „przyjęły zgodne z prawem środki zaradcze w odpowiedzi na trwałe naruszenia” przez Federację Rosyjską traktatu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START.

Amerykanie podkreślają, że przyjęte przez nich środki zaradcze „są w pełni zgodne z prawem międzynarodowym”. „Są proporcjonalne, odwracalne i spełniają wszystkie pozostałe wymogi prawne. Prawo międzynarodowe dopuszcza takie działania w celu skłonienia państwa do powrotu do wypełniania zobowiązań międzynarodowych” – czytamy w oświadczeniu.

USA reagują na „ciągłe łamanie” przez Rosję traktatu Nowy START

Departament Stanu poinformował, że Stany Zjednoczone podjęły cztery środki zaradcze w odpowiedzi na „ciągłe łamanie przez Federację Rosyjską” traktatu Nowy START. Jednocześnie Amerykanie podkreślili, że przestrzegają wszystkich innych zapisów i wypełniają pozostałe zobowiązania.

USA wstrzymują wysyłanie Rosji powiadomień o arsenale nuklearnym. Zgodnie z zapisami traktatu Rosja i Stany Zjednoczone powinny wymieniać się informacjami dotyczącymi lokalizacji obiektów wskazanych w traktacie, w tym liczby rozmieszczonych głowic, dwa razy do roku – w marcu i wrześniu. W związku z tym, że Moskwa nie uczyniła tego do 30 marca, Stany Zjednoczone również nie przekazały jej aktualizacji danych.

Od 1 czerwca tego roku Stany Zjednoczone wstrzymują wysyłanie od Rosji powiadomień dotyczących lokalizacji przedmiotów podlegających traktatowi, takich jak pociski i wyrzutnie. W komunikacie zaznaczono, że Rosja przestała wypełniać swój obowiązek notyfikacyjny po rzekomym zawieszeniu traktatu 28 lutego 2023 r.

USA powstrzymują się również od ułatwiania działań inspekcyjnych na mocy traktatu na swoim terytorium, w szczególności poprzez cofnięcie wiz wydanych rosyjskim inspektorom i odrzucanie wniosków o wizy, które czekają na rozpatrzenie.

USA gotowe do wycofania środków

„Stany Zjednoczone z wyprzedzeniem powiadomiły Rosję o środkach zaradczych i wyraziły chęć i gotowość do wycofania środków zaradczych i pełnego wdrożenia traktatu, jeśli Rosja powróci do jego przestrzegania. Stany Zjednoczone pozostają gotowe do konstruktywnej współpracy z Rosją w sprawie wznowienia wdrażania Traktatu Nowy START” – oświadczył Departament Stanu.

Prezydent Rosji ogłosił zawieszenie wykonywania działającego od 2010 r. traktatu w lutym tego roku.

Czytaj też:
Kolejny szturm na obwód biełgorodzki. „Dwie kompanie, wzmocnione czołgami”
Czytaj też:
Zaskakująca sytuacja w rosyjskiej telewizji. Pierwszy taki apel od początku inwazji na Ukrainę