Wyniki wyborów 2023. Co z referendum?

Wyniki wyborów 2023. Co z referendum?

Lokal wyborczy w Warszawie
Lokal wyborczy w Warszawie Źródło:PAP / Paweł Supernak
Polacy mogli dzisiaj głosować w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Został już opublikowany exit poll dotyczący wyborów parlamentarnych. Co z referendum?

W niedzielę 15 października odbyły się wybory parlamentarne w Polsce. Tego samego dnia Polacy mogli wziąć udział w krajowym referendum. Głosowanie w wyborach do , do  oraz w referendum nie było obowiązkowe. Wyborcy samodzielnie decydowali, w których z tych trzech głosowań chcieli wziąć udział.

Referendum 2023. Wyniki i pytania

Po godz. 21:00 zostały podane pierwsze, sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych. Z sondażu exit poll, który został przeprowadzony przez Ipsos, wynika, że wynik referendum nie będzie wiążący, ponieważ w referendum wzięło udział tylko 40 proc. wyborców. Aby ten wynik był wiążący, w głosowaniu musiałoby wziąć udział minimum 50 proc. uprawnionych.

W referendum zostały zadane cztery pytania:

  1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
  2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
  3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
  4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Jak wygląda praca komisji w związku z liczeniem głosów w referendum? W ustawie o referendum ogólnokrajowym zapisano, jakie czynności musi podjąć komisja obwodowa po zakończeniu głosowania. Należy niezwłocznie ustalić liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieścić ją w zapieczętowanym pakiecie. Następnie komisja obwodowa ustala – na podstawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum – liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę osób, którym wydano karty do głosowania.

Przewodniczący komisji obwodowej w obecności jej członków otwiera urnę, po czym komisja liczy wyjęte z urny karty do głosowania. Komisja obwodowa na podstawie liczby kart ważnych, wyjętych z urny, ustala liczbę osób, które wzięły udział w referendum. Przedarte karty do głosowania są uznawane za nieważne. Jeżeli liczba kart do głosowania w urnie nie zgadza się z liczbą wydanych kart, komisja obwodowa podaje w protokole głosowania w obwodzie przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.

Zapraszamy na wieczór wyborczy we Wprost.pl.

Czytaj też:
Coraz więcej incydentów podczas wyborów. Są pierwsi zatrzymani
Czytaj też:
Wybory 2023. PKW podała frekwencję na godzinę 17:00