Kandydaci do Sejmu w Piotrkowie Trybunalskim, okręg nr 10. Zobacz, kto startuje w wyborach 2023

Kandydaci do Sejmu w Piotrkowie Trybunalskim, okręg nr 10. Zobacz, kto startuje w wyborach 2023

Piotrków Trybunalski
Piotrków Trybunalski Źródło: Wikipedia / licencja 4.0 wikimedia commons
W wyborach parlamentarnych 2023 wybierzemy posłów i senatorów na kolejną kadencję Sejmu i Senatu. W okręgu nr 10 liczba mandatów wynosi 9.

Okręg Wyborczy nr 10 obejmuje część województwa łódzkiego obejmująca obszary powiatów: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski oraz miast na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski i Skierniewice. Liczba mandatów wynosi 9.

Lista nr 1, Bezpartyjni Samorządowcy

Nr na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1 MATYŚKIEWICZ Dariusz wyższy urzędnik samorządowy Bełchatów nie należy do partii politycznej
2 LEWANDOWSKI Robert Zdzisław ekonomista Radomsko nie należy do partii politycznej
3 TADEUSIAK Agnieszka Urszula doradca finansowy Radomsko nie należy do partii politycznej
4 JUREK Grzegorz specjalista do spraw sprzedaży Tomaszów Mazowiecki nie należy do partii politycznej
5 CZERWONKA Natalia Barbara trener sportu Lubin nie należy do partii politycznej
6 INGIER Dawid Piotr kierowca autobusu Warszawa nie należy do partii politycznej
7 PAWELCZYK Alicja sprzedawca Bełchatów nie należy do partii politycznej
8 KUBCZAK Arkadiusz Wiesław specjalista do spraw sprzedaży Kolonia Grabostów nie należy do partii politycznej
9 ROBASZEK‑ZAJĄC Mariola Maria wyższy urzędnik samorządowy Bełchatów nie należy do partii politycznej
10 KOWALSKA Karolina Anna pracownik biurowy Bogdanów Kolonia nie należy do partii politycznej
11 GIESKO Katarzyna Joanna nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej Bełchatów nie należy do partii politycznej
12 FUŻEWSKA Jolanta Agnieszka ekonomista Piotrków Trybunalski nie należy do partii politycznej
13 TATARUDA Mirosław Wojciech pracownik biurowy Mazury nie należy do partii politycznej
14 PRZYBYLSKI Grzegorz specjalista zastosowań informatyki Lubin nie należy do partii politycznej
15 KANIA Joanna Ewa ekonomista Lubin nie należy do partii politycznej
16 MIKUŚ Andrzej Tomasz operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud Lubin nie należy do partii politycznej
17 SOBKÓW Agnieszka Maria księgowy Lubin nie należy do partii politycznej
18 JANUS Jakub Tomasz student Bełchatów nie należy do partii politycznej

Lista nr 2, Trzecia Droga

Nr na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1 KLIMCZAK Dariusz historyk Kaliszki członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
2 NOWAKOWSKA Katarzyna Zdzisława analityczka biznesowa Piotrków Trybunalski członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni
3 KOPEK Piotr Andrzej administratywista Bełchatów członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni
4 WOJTYSIAK Piotr Tadeusz przedstawiciel władzy samorządowej – starosta Rękoraj członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
5 KUCHARSKI Piotr przedsiębiorca Tomaszów Mazowiecki nie należy do partii politycznej popierany przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni
6 JĘDRASZEK Teresa Małgorzata prezes Złota członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
7 GĄSIŃSKI Maksymilian elektroradiolog Skierniewice członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni
8 LESZCZYŃSKI Włodzimierz Tadeusz lekarz specjalista chorób płuc Stanisławice członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
9 NIZIOŁEK Agnieszka mgr inż. budownictwa Bełchatów nie należy do partii politycznej popierana przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni
10 STELMACH‑PIĄTKOWSKA Sylwia Anna przedstawiciel władzy samorządowej (radna) Kobyłki członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
11 KOSĘDKA Michał Stanisław informatyk Bełchatów nie należy do partii politycznej popierany przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni
12 SKORUPA Ewelina historyk sztuki Grabostów członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
13 JAKUBIAK Arkadiusz Tadeusz informatyk Siomki członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni
14 WOLNIEWICZ Rafał rolnik Ujazd członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
15 STROJNA Iwona ekonomista Wiaderno nie należy do partii politycznej popierana przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni
16 OLSZEWSKA Grażyna Marianna kierownik biura Skierniewice członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
17 PYTLIŃSKI Stanisław leśnik Skierniewice nie należy do partii politycznej popierany przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni
18 BAGIEŃSKI Artur Jan przedstawiciel władzy samorządowej (radny) Paradyż członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 3, Nowa Lewica

Nr na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1 SOWIŃSKA Anita Katarzyna ekonomistka Łódź członek partii politycznej: Nowa Lewica
2 MOLIK Beata Małgorzata nauczyciel Radomsko nie należy do partii politycznej
3 JENDRUSIAK Wojciech kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego Poręby członek partii politycznej: Lewica Razem
4 CECOTKA Dariusz Zbigniew mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego Piotrków Trybunalski członek partii politycznej: Nowa Lewica
5 SKIBIŃSKA Emilia Magdalena technik hotelarstwa Kolonia Łaznów członek partii politycznej: Nowa Lewica
6 MISZTELA Dominik księgowy Dobrzelów członek partii politycznej: Nowa Lewica
7 BOGATKO Dorota Jadwiga kosmetolog Skierniewice członek partii politycznej: Nowa Lewica
8 GIERZYŃSKA Joanna Ilona psycholog Warszawa członek partii politycznej: Lewica Razem
9 FRANCZAK Beata nauczyciel Tomaszów Mazowiecki członek partii politycznej: Nowa Lewica
10 TRACZ Grzegorz specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń Skierniewice członek partii politycznej: Nowa Lewica
11 BIAŁEK Milena politolog Opoczno nie należy do partii politycznej
12 SZAJBLER Dominik naczelnik wydziału w administracji państwowej Zelów członek partii politycznej: Nowa Lewica
13 PANAK Marta nauczyciel Lipce Reymontowskie członek partii politycznej: Lewica Razem
14 GRABNY Grzegorz Adam inspektor budowlany Radomsko członek partii politycznej: Nowa Lewica
15 SULKA Monika Zofia pozostali dyrektorzy generalni i zarządzający Piotrków Trybunalski członek partii politycznej: Lewica Razem
16 ROCHMIŃSKI Paweł rolnik Pągów członek partii politycznej: Nowa Lewica
17 BER Ewa Bożena ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych Nowy Janów członek partii politycznej: Nowa Lewica
18 OSTROWSKI Artur Zygmunt nauczyciel Piotrków Trybunalski członek partii politycznej: Nowa Lewica

Lista nr 4, Prawo i Sprawiedliwość

Nr na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1 MACIEREWICZ Antoni historyk Warszawa członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
2 TELUS Robert rolnik Ostrów członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
3 MILCZANOWSKA Anna Maria pedagog Radomsko członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
4 SAŁEK Paweł wyższy urzędnik państwowy Maków nie należy do partii politycznej
5 WOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał rolnik Regnów członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
6 LOREK Grzegorz Andrzej parlamentarzysta Piotrków Trybunalski członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
7 WENDROWSKA Ewa Beata lekarz Tomaszów Mazowiecki członek partii politycznej: Suwerenna Polska
8 DRÓŻDŻ Beata Zofia administratywista Piotrków Trybunalski członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
9 SARWA Marek rolnik Krzczonów członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
10 BAKALARCZYK Jacek przedstawiciel władzy samorządowej (wicestarosta) Dobiecin członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
11 ROGUT Dariusz Mariusz nauczyciel akademicki Zelów nie należy do partii politycznej
12 GNIATKOWSKI Kamil Adam specjalista administracji publicznej Wola Malowana członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
13 PAPROCKA Agata Katarzyna nauczyciel Skierniewice członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
14 MISZTAL Dariusz Adam inżynier mechanik Rawa Mazowiecka członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
15 KAŁUŻA Ewelina inżynier środowiska Zelów członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
16 LUBLIN Marta Agnieszka administratywista Tomaszów Mazowiecki członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
17 KAŚKIEWICZ Edyta Ewa przedsiębiorca Kraśnica nie należy do partii politycznej
18 CIECIÓRA Krzysztof Jan wyższy urzędnik państwowy Radomsko nie należy do partii politycznej

Lista nr 5, Konfederacja Wolność i Niepodległość

Nr na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1 MARJAN Patryk Piotr inżynier górnik Bełchatów członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość
2 WÓJCIAK Rafał specjalista do spraw rachunkowości zarządczej Tomaszów Mazowiecki członek partii politycznej: Ruch Narodowy
3 PIETRAS Marcin Gabriel programista aplikacji Piotrków Trybunalski członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej
4 ZIĘBA Jan Bartłomiej nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej Dzielna nie należy do partii politycznej
5 GLICNER Michał Piotr doradca do spraw rynku nieruchomości Rawa Mazowiecka nie należy do partii politycznej
6 FAMULSKA Wioletta Ewa specjalista ochrony środowiska Wola Krzysztoporska nie należy do partii politycznej
7 PŁACHETA Wojciech Zdzisław specjalista zastosowań informatyki Tomaszów Mazowiecki członek partii politycznej: Nowa Nadzieja
8 SOCZYŃSKA Magdalena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Kodrań nie należy do partii politycznej
9 PIOTROWSKA Karolina Ewa analityk systemów teleinformatycznych Łódź nie należy do partii politycznej
10 KONECKI Kacper ekonomista Opoczno członek partii politycznej: Nowa Nadzieja
11 SAJDAK Radosław Paweł lekarz weterynarii Radomsko członek partii politycznej: Ruch Narodowy
12 BARTOSIK Malwina Katarzyna pracownik biurowy Korablew nie należy do partii politycznej
13 PIĘTA Aleksandra nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej Sierakowice Lewe nie należy do partii politycznej
14 ŚLĄZAK Adam Leszek analityk baz danych (data scientist) Piotrków Trybunalski członek partii politycznej: Nowa Nadzieja
15 TOMCZYK Emilia specjalista do spraw rachunkowości zarządczej Wielka Wola nie należy do partii politycznej
16 DUBAS Paulina Daria kierownik działu logistyki Szynczyce nie należy do partii politycznej
17 RAK Jacek Krzysztof doradca do spraw rynku nieruchomości Radomsko nie należy do partii politycznej
18 MALKA Andrzej Roman nauczyciel przedmiotów teoretycznych zawodowych Skierniewice nie należy do partii politycznej

Lista nr 6, Koalicja Obywatelska

Nr na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1 WOŁOSZAŃSKI Bogusław dziennikarz Konstancin-Jeziorna nie należy do partii politycznej
2 SPÓLNICKA Magdalena Sylwia farmaceuta Radomsko członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
3 WITCZAK Adrian nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej Tomaszów Mazowiecki członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
4 PINGOT Małgorzata Anna filolog polski Piotrków Trybunalski członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
5 ROŻNIATOWSKI Arkadiusz Paweł specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia Bełchatów członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
6 KULIG Justyna Maria nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej Skierniewice członek partii politycznej: Nowoczesna
7 ŁUKASIEWICZ Karolina Barbara pracownik biurowy Kruszyna członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
8 KUBA Elżbieta Ewa księgowy Wałowice nie należy do partii politycznej
9 ŁYŻEŃ Piotr Marek pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani Skierniewice członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
10 RADZIEWICZ Ewa pielęgniarka Tomaszów Mazowiecki nie należy do partii politycznej
11 MENKE Katarzyna Monika pracownik biurowy Tomaszów Mazowiecki członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
12 KŁOBUCKA Anna Ewa kierownik sklepu Opoczno nie należy do partii politycznej
13 WĘŻYK‑GŁOWACKA Marlena Irena dyrektor rozwoju biznesu Piotrków Trybunalski członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
14 LASZCZYK Piotr Stanisław kierownik do spraw sprzedaży Piotrków Trybunalski członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
15 ARKUSIŃSKI Leszek Paweł ekonomista Swolszewice Małe członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
16 SIEDLECKA Marta Maria lekarz – specjalista gastroenterologii Bełchatów nie należy do partii politycznej
17 ZIĘBA Paweł pracownik biurowy Przedbórz nie należy do partii politycznej
18 WIERNICKI Juliusz Mateusz architekt wnętrz Piotrków Trybunalski członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

Lista nr 7, Polska Jest Jedna

Nr na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1 BRONIAREK Maciej pracownik administracyjno biurowy Skierniewice nie należy do partii politycznej
2 GÓRAJ Jerzy ogrodnik Komorów nie należy do partii politycznej
3 BOGOŁĘBSKA Elżbieta Barbara rolnik Rzepki nie należy do partii politycznej
4 BRODOWSKA Hanna Mariola pielęgniarka Rawa Mazowiecka nie należy do partii politycznej
5 CZUPRYŃSKI Józef monter Skierniewice nie należy do partii politycznej
6 PONIATOWSKI Artur Daniel przedsiębiorca Skierniewice nie należy do partii politycznej
7 JAGODZIŃSKA‑GMAJ Hanna Teresa ogrodnik Miedniewice nie należy do partii politycznej
8 JAGIEŁŁO‑TARNOWSKA Bogumiła technolog żywienia zbiorowego Skierniewice nie należy do partii politycznej
9 BOLIMOWSKA Joanna nauczyciel – pedagog specjalny Słomków nie należy do partii politycznej
10 WYSOCKA Agnieszka pilot wycieczek turystycznych Maków nie należy do partii politycznej
11 GĄSIOROWSKA Justyna Katarzyna magazynier Chociw nie należy do partii politycznej
12 PAPIEŻ Tomasz Rafał recepcjonista Kurzeszyn nie należy do partii politycznej

Lista nr 8, Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców

Nr na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1 MILECKI Andrzej Mariusz zarządzający przedsiębiorstwem Drużbice Kolonia członek partii politycznej: Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców
2 MURANOWICZ Mariola Krystyna zarządzający przedsiębiorstwem Rawa Mazowiecka nie należy do partii politycznej
3 RZEPKOWSKA Katarzyna zarządzający przedsiębiorstwem Brzezie nie należy do partii politycznej
4 LUBCZYŃSKI Michał Marcin zarządzający przedsiębiorstwem Piotrków Trybunalski nie należy do partii politycznej
5 BERNACKA Katarzyna zarządzający przedsiębiorstwem Tomaszów Mazowiecki nie należy do partii politycznej
6 BARTOSZEWSKI Łukasz Jarosław zarządzający przedsiębiorstwem Łuszczanowice nie należy do partii politycznej
7 SZAŁAPSKA Marlena Anna zarządzający przedsiębiorstwem Bełchatów nie należy do partii politycznej
8 KLUSKA Marcin Piotr zarządzający przedsiębiorstwem Ciebłowice Małe nie należy do partii politycznej
9 POGORZELSKA Violetta Anna zarządzający przedsiębiorstwem Łódź nie należy do partii politycznej
10 CIACH Mikołaj zarządzający przedsiębiorstwem Radomsko nie należy do partii politycznej
11 IGLEWSKA Jolanta Ewa zarządzający przedsiębiorstwem Otwock nie należy do partii politycznej
12 LEWICKI Tomasz Tadeusz zarządzający przedsiębiorstwem Tomaszów Mazowiecki nie należy do partii politycznej
13 FLEJSZER Włodzimierz Eugeniusz zarządzający przedsiębiorstwem Skierniewice nie należy do partii politycznej
14 BIAŁKOWSKA Anna Małgorzata zarządzający przedsiębiorstwem Tomaszów Mazowiecki nie należy do partii politycznej
15 KRÓLIKOWSKI Łukasz Grzegorz zarządzający przedsiębiorstwem Tomaszów Mazowiecki nie należy do partii politycznej
16 SZYMAŃSKA Sylwia zarządzający przedsiębiorstwem Pabianice nie należy do partii politycznej
17 MIKOŁAJCZYK Marcin Marceli zarządzający przedsiębiorstwem Moszczenica nie należy do partii politycznej

Lista nr 9, Ruch Dobrobytu i Pokoju

Nr na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1 KWAŚNIEWSKI Janusz architekt Blok Dobryszyce nie należy do partii politycznej
2 PROSZOWSKA Emilia Małgorzata menedżer Hucisko Przybyszowskie nie należy do partii politycznej
3 SYREK Hubert Marcin handlowiec Wola Krzysztoporska nie należy do partii politycznej
4 MASŁOWSKA Dorota Monika ekonomista Kamocin nie należy do partii politycznej
5 PLUSKOTA Krzysztof nauczyciel Tatar nie należy do partii politycznej
6 PIEKARSKI Grzegorz Paweł urzędnik Opoczno nie należy do partii politycznej
7 DUNAJSKA Marta Maria fizjoterapeuta Olszowiec nie należy do partii politycznej
8 ADAMUS Sławomir Krzysztof technik ortopedyczny Tomaszów Mazowiecki nie należy do partii politycznej
9 WOLANKIEWICZ‑SYREK Magdalena Anna przedstawiciel handlowy Krężna nie należy do partii politycznej
10 GALIŃSKA‑ADAMCZYK Iwona Dorota pracownik administracyjny Łódź nie należy do partii politycznej