2,5 proc. wynagrodzenia na ubezpieczenie pielęgnacyjne

2,5 proc. wynagrodzenia na ubezpieczenie pielęgnacyjne

Dodano:   /  Zmieniono: 
Już w sierpniu ma być gotowy ostateczny projekt ustawy o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym. Jak się dowiedziała "Gazeta Prawna", resort zdrowia zakłada, że nowa składka ubezpieczeniowa zaczęłaby obowiązywać od 2009 roku.

Tak uzyskane środki byłyby przeznaczone na opiekę nad osobami starszymi. Za dwa lata z tego źródła do systemu lecznictwa wpłynęłoby 8,4 mld zł. Każda osoba osiągająca dochód płaciłaby składkę w wysokości ponad 2,5 proc. wynagrodzenia brutto. Wciąż nie jest przesądzone, w jaki sposób byłaby ona odprowadzana.

Jedna z koncepcji zakłada, że mogłaby być opłacana wspólnie przez pracownika i pracodawcę. Dla osób pracujących oznaczałoby to niższe dochody, a dla firm - zwiększenie kosztów pracy. Inne rozwiązanie, analizowane przez członków ministerialnego zespołu, który pracuje nad projektem ustawy zakłada, że ubezpieczenie to byłoby finansowane przez odpisywanie ustalonego procentu od podatku brutto.

Nie obciążałoby więc bezpośrednio kieszeni podatników. Obniżałoby jednak dochody państwa. Z szacunków Ministerstwa Zdrowia wynika, że do 2015 roku wprowadzenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego przyniesie ponad 66 mld zł.
 0

Czytaj także