Pośrednicy finansowi z licencją?

Pośrednicy finansowi z licencją?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo Finansów w ekspresowym tempie wprowadza kolejne zmiany do projektów ustaw dotyczących rynku kapitałowego. Z informacji „WSJ Polska” wynika, że dziś propozycja resortu ma być gotowa, a  w tym tygodniu zostanie przesłana do konsultacji. Na uwagi MF poczeka nie dłużej niż tydzień.
Co znalazło się w rządowych poprawkach? Na przykład propozycja włączenia banków, które sprzedają jednostki funduszy inwestycyjnych, pod wymogi określone w dyrektywie MiFID. Oznacza to, że będą one zobowiązywane do sprawdzenia wiedzy i doświadczenia klienta, by dopasować charakter inwestycji do akceptowanego ryzyka.

Według informacji „WSJ Polska" w rządowych poprawkach znalazł się też wyraźny zapis (zaproponowany przez Komisję Nadzoru Finansowego), że takim samym obowiązkom mają podlegać firmy pośredniczące przy sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Taka działalność będzie klasyfikowana jako doradztwo inwestycyjne, a to oznacza, że część pośredników finansowych będzie się musiała postarać w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie przepisów o licencję maklerską.
 0

Czytaj także