Rak piersi może się cofnąć bez leczenia

Rak piersi może się cofnąć bez leczenia

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Niektóre typy nowotworów piersi, wykryte w czasie rutynowego badania i leczone chirurgicznie oraz za pomocą chemioterapii mogłyby ustąpić naturalnie, gdyby je pozostawiono bez leczenia. Badanie opublikowane w prestiżowym piśmie medycznym przytacza brytyjski dziennik „Guardian”.
„Archives of Internal Medicine" dowodzi, że badania mammograficzne wykrywają nowotwory, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i w ten sposób prowadzą do inwazyjnego i niepotrzebnego leczenia. Jednak przy obecnym stanie technologii, nie można przewidzieć, które rodzaje nowotworów wycofałyby się same, a które doprowadziłyby do śmierci chorego, gdyby zostały pozostawione bez leczenia.

Per-Henrik Zahl i jego współpracownicy z norweskiego Instytutu Zdrowia w Oslo porównali liczbę nowotworów piersi u 120 tys. kobiet w wieku między 50 a 64 rokiem życia, które zostały wezwane na trzy rundy badań mammograficznych w latach 1996-2000 z liczbą nowotworów wśród kobiet w tym samym przedziale wiekowym w 1992, kiedy program wczesnego wykrywania raka nie został jeszcze wprowadzony. Naukowcy doszli do wniosku, że odsetek odnotowanych przypadków inwazyjnych nowotworów był o 22 procent wyższy w grupie, która została poddana badaniom mammograficznym, bez względu na wiek.

Badacze podkreślają, że udokumentowano 32 przypadki cofnięcia się raka. Zauważają, że liczba ta może nie jest imponująco wysoka, jednak nie można wnioskować, że przypadki regresji są rzadkie. „Może to pokazywać raczej, że nowotworom tym rzadko kiedy pozwala się na naturalne zachowanie".

Robert Kaplan z Uniwersytetu w Kalifornii i Franz Porzsolt z niemieckiego szpitala klinicznego w Ulm twierdzą, że „mimo apeli o wczesną wykrywalność raka piersi, niepewność co do wartości mammografii utrzymuje się". Nie wiele wiadomo o losach kobiet, które nie poddały się leczeniu nowotworu, chociaż wiele spośród nich umiera nie wiedząc nawet, że cierpi na tę chorobę.

Dziennik cytuje również wypowiedź Alexis Willet z Breakthrough Breast Cancer, która stwierdziła, że omawiane badanie przedstawia interesującą teorię, „jednak obecnie nie da się przewidzieć czy wczesne zmiany wychwycone przez mammograf będą postępować". Program wczesnego wykrywania raka piersi uratował życie wielu kobietom, podkreśla gazeta.

im
+
 3

Czytaj także