Lekcje religii a kurs etyki

Lekcje religii a kurs etyki

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Watykan spogląda nieprzychylnym okiem na „kurs religii i etyki” – nowy przedmiot wprowadzony w kanadyjskich szkołach, pisze dziennik z kanadyjskiego Quebecu „Le Soleil”.
Kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, czyli urzędu watykańskiego, zajmującego się całokształtem katolickiego systemu oświaty i nauki, powiedział, że nowy program to szerzenie antykatolicyzmu.

Nowy kurs przeznaczony jest dla dzieci we wszystkich szkołach: zarówno państwowych, jak i prywatnych, a nawet zajmujących się nauczaniem domowym. Zgodnie z programem nauczyciele mają uczyć dzieci, że „rodzina" homoseksualna jest tak samo pozytywna jak rodzina tradycyjna. Wymaga się także, aby dzieci poddawały w wątpliwość wychowanie religijne wyniesione z domu, pisze dziennik.

„Przedstawianie wszystkich religii w ten sam sposób to nauczanie antykatolickie, ponieważ stwarza pewnego rodzaju relatywizm" – kontynuuje polski kardynał.

Według Gillesa Routhier, znanego teologa moralisty z Quebecu, te deklaracje wskazują na zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w nowy program nauczania. Nie można jednak mówić o oficjalnym stanowisku Watykanu, gdyż żadna z wypowiedzi na ta ten temat nie pochodzi z oficjalnych dokumentów.

Rodzice, którzy nie chcą, aby ich dzieci uczęszczały na tego typu lekcje protestują przeciwko obowiązkowi uczestniczenia w nich. Domagają się również od rządu poszanowania prawa do wyboru rodzaju edukacji religijnej prowadzonej przez szkoły.

Według Ministerstwa Edukacji, nowy program pozwala wszystkim uczniom przemyśleć kwestie etyczne i zapoznać się z innymi religiami, jest to również poszanowanie wolności myśli i wolności religijnej.

ap

 2

Czytaj także