Z więźniami trzeba ostro

Z więźniami trzeba ostro

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Zbyt daleko poszliśmy z uprawnieniami więźniów, oddaliśmy im pole. Służba Więzienna musi używać siły - mówi nowy szef więziennictwa. Komitet Helsiński protestuje - pisze "Gazeta Wyborcza".
Płk Kajetan Dubiel jest szefem więziennictwa od listopada zeszłego roku. W wywiadzie dla resortowego pisma "Forum Penitencjarne" pułkownik mówi m.in.: "Zbyt daleko poszliśmy z uprawnieniami więźniów, oddaliśmy im pole, nie reagując na niewłaściwe zachowanie. Liczba napaści na funkcjonariuszy świadczy o rozprzężeniu dyscypliny w jednostkach. (...) Jesteśmy instytucją totalną i totalność daje nam prawną możliwość korzystania z siły, także fizycznej. Ale my zaczęliśmy się tego bać. (...) Trzeba odzyskać pole, podobnie jak je traciliśmy: krok po kroku".

We wtorek Komitet Helsiński w Polsce skierował do ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, zwierzchnika płk. Dubiela, list protestacyjny. "Za jedno z największych osiągnięć 20-letnich przemian demokratycznych w Polsce uważamy aktywne starania na rzecz zapewnienia w więzieniach i aresztach śledczych standardów wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Postulat bezpieczeństwa funkcjonariuszy nie może skutkować nieuzasadnionym zwiększeniem środków przymusu oraz przemocy stosowanych wobec osób osadzonych.