Można wytworzyć sztuczną mgłę

Można wytworzyć sztuczną mgłę

Dodano:   /  Zmieniono: 4
W wojsku do celów ćwiczebnych i bojowych wytwarza się zasłony dymne. Pod tym pojęciem rozumie się sztucznie wytworzony obłok dymu mający właściwości maskujące i przemieszczający się z prądami powietrza - wyjaśnia "Naszemu Dziennikowi" płk Leszek Słomka, szef Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Według oficera, rozprowadzanie obłoku dymu jest uzależnione w dużym stopniu od warunków meteorologicznych, tj. prędkości i kierunku wiatru, pionowej stateczności powietrza, pokrycia terenu, wilgotności, a także zastosowanych środków oraz sposobu wykonania zasłon dymnych. Dzielą się one na "ruchome" i "nieruchome" oraz "liniowe" i "powierzchniowe".

"Czas utrzymywania się zasłony dymnej w terenie uzależniony jest od warunków atmosferycznych, pokrycia terenu (roślinności) oraz zastosowanych środków dymnych (granaty, świece, agregaty) i może wynosić od kilku do kilkudziesięciu minut" - mówi rozmówca "Naszego Dziennika".

 4

Czytaj także