Biopaliwa i dramat Afryki

Biopaliwa i dramat Afryki

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przeprowadzono dochodzenie w sprawie firm, które prowadzą w Afryce intensywną politykę przeznaczania obszarów uprawnych na tereny pod produkcję komponentów do biopaliw. Dzieje się tak przede wszystkim w krajach rozwijających się, co na lokalnych rynkach powoduje dodatkowy i dramatyczny wzrost cen żywności. Raport w tej sprawie opublikował "The Guardian", podkreślając, że proceder jest coraz popularniejszy.
Na szczycie listy krajów inwestujących w biopaliwa w Afryce jest Wielka Brytania. Z 3,2 milionów hektarów Afryki Subsaharyjskiej przeznaczonych pod agrokulturę, ponad połowa należy teraz do 11 firm brytyjskich. Przoduje wśród nich Crest Global Green Energy, które posiada 900 tysięcy hektarów w Mali, Gwinei i Senegalu. Dalej w klasyfikacji są Włochy z siedmioma przedsiębiorstwami w Afryce, później Niemcy, Francja i USA.

Lorenzo Cotula, badaczka z Międzynarodowego Instytutu Środowiska i Rozwoju, po przeanalizowaniu kontraktów między państwami afrykańskimi i zachodnimi uważa, że jest to typowy przykład eksploatacji terenu. Nawet jeśli państwa europejskie i USA wygenerują miejsca pracy przy produkcji biopaliw, to korzyści lokalne dla Afryki będą znikome. Niektóre z umów zostały zawarte nawet na 100 lat, wydzierżawiono ogromne obszary ziemi praktycznie za darmo lub po bardzo niskich cenach. Dodatkowo wielkie plantacje zagrażają lokalnym uprawom prowadzonym w zgodzie z naturą.

Efektem dominacji produkcji biopaliw jest nie tylko zachwianie naturalnego ekosystemu Afryki, ale również gwałtowny wzrost cen żywności, ponieważ tradycyjne rolnictwo zostało dramatycznie ograniczone. Pojawiają się głosy krytykujące biopaliwa. Podczas gdy Unia Europejska zachęca do korzystania z energii odnawialnej, niektórzy naukowcy mówią, że biopaliwa przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych.

Według badań, w ciągu najbliższych 20 lat ceny podstawowych produktów w Afryce wzrosną co najmniej dwukrotnie. Jako główną przyczynę tej sytuacji wskazuje się właśnie biopaliwa. Teraz rozpoczyna się batalia o zatrzymanie szkodliwej eksploatacji ziem afrykańskich jakiej dokonują zachodnie rządy.

MK