Kuźnie prezesów firm

Kuźnie prezesów firm

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prawie połowa szefów największych polskich przedsiębiorstw ma dyplom uczelni technicznej - ujawnia "Rzeczpospolita".
Ważny elementem w karierze menedżerskiej w Polsce jest dyplom renomowanej uczelni technicznej, najlepiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie albo Politechniki Warszawskiej, a następnie wsparcie go studiami lub szkoleniami menedżerskimi. Taki wniosek płynie z analizy zestawienia szkół wyższych, które najczęściej kończą szefowie dużych polskich firm, przygotowanej przez dziennik.

Od pięciu lat uczelnie techniczne utrzymują w rywalizacji o miano kuźni prezesów firm przewagę nad szkołami ekonomicznymi. "Nasz sukces jest rezultatem wizji uczelni realizowanej od chwili jej powstania. Zawsze byliśmy blisko przemysłu i  dbaliśmy, aby nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do  zmieniających się warunków" - mówi prof. Antoni Tajduś, rektor AGH.

Janusz Filipiak, prezes Comarchu, podkreśla, że studia na AGH zapewniły mu edukację zawodową na najwyższym światowym poziomie. Jacek Bartkiewicz, prezes banku BGŻ, twierdzi, że na różnych etapach swej kariery zawodowej wykorzystywał solidną wiedzę teoretyczną, którą dały mu studia na SGH (dawna SGPiS). "Na sukces zawodowy zawsze składa się 50 proc. wiedzy i 50 proc. doświadczenia" - dodaje.

"Studia inżynierskie rozwijają umiejętności analityczne i  zdolność myślenia systemowego, które bardzo się przydają w pracy menedżerskiej" - ocenia Andrzej Maciejewski, dyrektor zarządzający polskiego oddziału SpencerStuart. Łowcy głów przewidują, że  wkrótce górę wezmą absolwenci szkół ekonomicznych. "Najwyższe stanowiska zdominują ludzie, którzy uczyli się wiatach 90., gdy wszyscy chcieli studiować zarządzanie i marketing" -  wskazuje Dariusz Użycki, dyrektor zarządzający Deininger Consulting.
 0

Czytaj także