Ukraina: robisz zakupy w Polsce? Dostaniesz wizę na rok

Ukraina: robisz zakupy w Polsce? Dostaniesz wizę na rok

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Od 1 grudnia Polska wprowadza dla obywateli Ukrainy nowy rodzaj wiz schengeńskich. Będą to tzw. wizy zakupowe, które można będzie otrzymać deklarując, że celem wyjazdu są zakupy w Polsce - poinformował lwowski portal "Zaxid.net" (czyt. zachid.net). Wiadomość tę przekazał we Lwowie polski konsul generalny Jarosław Drozd - podał portal. Obywatele UE, w tym Polski, podróżują na Ukrainę bez wiz. Kijów zniósł je w 2005 r.
- Pierwsza taka wiza będzie wydawana na siedem dni, druga - na dłuższy termin: na pół roku i do roku, przy czym by uzyskać drugą wizę uprawniającą do turystyki zakupowej, ubiegająca się o nią osoba powinna przedstawić dowód zakupu dokonanego podczas pierwszego pobytu w Polsce. Suma zakupu jest nieograniczona - powiedział konsul. Drozd wyjaśnił, że możliwość otrzymania wiz zakupowych będzie na razie dotyczyć wyłącznie mieszkańców pięciu obwodów, należących do lwowskiego okręgu konsularnego: obwodu lwowskiego, iwano-frankowskiego, tarnopolskiego, zakarpackiego oraz czerniowieckiego. - Jest to swoisty eksperyment. Chcemy, by się udał i służył ludziom. Jest to jeden z elementów aktywizacji i liberalizacji ruchu wizowego - podkreślił polski dyplomata, cytowany przez "Zaxid.net".

Z myślą o liberalizacji porządku wizowego z Ukrainą w listopadzie Polska zaczęła otwierać w tym kraju specjalne punkty wizowe. Pierwsze dwa takie punkty działają już w Iwano-Frankowsku i we Lwowie. Punkty wizowe uruchamiane są w miejscach oddalonych od placówek dyplomatycznych RP oraz tam, gdzie - jak we Lwowie - działają polskie konsulaty, lecz liczba aplikujących o wizę jest tak duża, że nie pozwala na szybkie i sprawne obsłużenie każdego interesanta. Do końca roku zaczną działać punkty wizowe w Tarnopolu, Równem i Łucku. W przyszłym roku punkty pojawią się także w Dniepropietrowsku, Doniecku, Charkowie, Kijowie, Odessie, Chmielnickim, Żytomierzu, Winnicy oraz na Krymie.

Polscy dyplomaci podają, że do końca października siedem działających na Ukrainie konsulatów RP wydało obywatelom Ukrainy prawie pół miliona wiz. To połowa ogólnej liczby wszystkich wiz wystawionych dla Ukraińców przez państwa należące do strefy Schengen.

Prowadzenie polskich punktów wizowych powierzono wyłonionej w przetargu firmie VFS Global. Działa ona na rynku pośrednictwa wizowego od 10 lat, współpracując w tej dziedzinie z 38 państwami. Na Ukrainie firma ta obsługuje 14 misji dyplomatycznych. VFS Global będzie pobierać od Ukraińców za swe usługi opłatę w wysokości 20 euro. Opłata ta jest niezależna od stawek pobieranych przez konsulaty za rozpatrzenie wniosku wizowego. W przypadku wizy schengeńskiej opłata konsularna wynosi 35 euro. Wcześniej, w celu uproszczenia procedury uzyskiwania wiz, Polska ograniczyła liczbę niezbędnych do tego dokumentów. Od początku września konsulowie nie wymagają już od obywateli Ukrainy zaświadczeń o zarobkach, zatrudnieniu czy posiadanych środkach finansowych.

PAP

+
 2

Czytaj także