Miażdżąca opinia o reformach PiS. Amnesty International ostrzega

Miażdżąca opinia o reformach PiS. Amnesty International ostrzega

Sędzia, zdjęcie ilustracyjne
Sędzia, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Newspix.pl / LUKASZ PLOCKI
Według Amnesty International, nowelizacje dwóch ustaw, które Sejm uchwalił w środę mogą skutkować „zakończeniem niezależności sądownictwa w kraju”.

„Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) stawia ten organ, który chroni niezależność sądów i niezawisłość sędziów, pod kontrolą parlamentu” – podkreślono w komunikacie. Badaczka Amnesty International zajmująca się Polską Barbora Cernusakova stwierdziła, że środowe głosowanie „stwarza duże zagrożenie dla praw i wolności człowieka w Polsce”. – Polska zmierza do sytuacji, w której władze ustawodawcza i wykonawcza będą mieć wpływ na proces wyboru sędziów, członków KRS – dodała.

Kilka organizacji międzynarodowych, w tym Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oraz Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCEJ), organ doradczy Rady Europy, ostrzegały przed przyjęciem poprawki. W odpowiedzi na planowane zmiany Amnesty International uruchomiła petycję wzywającą władze Polski do zapewnienia, że reforma sądownictwa będzie odbywała się w zgodzie z międzynarodowym prawem praw człowieka i Konstytucją RP.

W głosowaniu nad przyjęciem ustawy o KRS głosowało 232 posłów (ustawowe kworum wynosi 230 posłów - red.). Za przyjęciem aktu prawnego rękę podniosło 227 parlamentarzystów, przeciwnych było pięciu. Pozostali obecni na sali sejmowej posłowie wyciągnęli karty z urządzeń liczących przez co nie wzięli udziału w głosowaniu.

Próba zerwania kworum

Opozycja próbowała zerwać kworum, gdyż w Sejmie nieobecnych było 10 posłów PiS (zagłosowało 224 parlamentarzystów tej partii obecnych w parlamencie – red.). Co ciekawe, w zerwaniu próby kworum przeszkodzili m.in. dwaj posłowie Platformy Obywatelskiej (Artur Dunin oraz Tomasz Głogowski – red.), którzy zagłosowali przeciw. Ponadto w głosowaniu udział wzięli: Jan Klawiter, poseł niezależny (był za ustawą – red.) oraz Kornel Morawiecki i Małgorzata Zwiercan (oboje z koła Wolni i Solidarni – red.). Ponadto zagłosowały trzy posłanki z koła Republikanie, które były przeciw. Gdyby troje z wymienionych posłów nie wzięło udziału w głosowaniu, ustawa nie zostałaby przyjęta.

Czytaj też:
Opozycja chciała zerwać kworum, ale PiS zdołało przyjąć ustawę o KRS

Źródło: WPROST.pl / amnesty.org.pl
 12

Czytaj także