Rząd po cichu wycofał wniosek z ETPCz. Problem ma rozwiązać Trybunał Konstytucyjny?

Rząd po cichu wycofał wniosek z ETPCz. Problem ma rozwiązać Trybunał Konstytucyjny?

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu / Źródło: Shutterstock / Steve Allen
Polski rząd wycofał wniosek z ETPCz o rozpoznanie przez Wielką Izbę Trybunału wyroku w sprawie Joanny Reczkowicz. – Widząc, że zwrócenie się do ETPCz o rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbą raczej nie ma żadnych szans, rządzący – zapewne obawiając się kompromitacji i przegranej – teraz będą próbować działać na „pewnym rynku", czyli rynku wewnętrznym – komentuje sprawę dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w rozmowie z Onetem.

Polski rząd po cichu wycofał z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka swój wniosek, aby wydany 22 lipca tego roku wyrok w sprawie Joanny Reczkowicz, został rozpoznany przez Wielką Izbę strasburskiego Trybunału – podaje Onet. Przypomnijmy, sprawa sięga 2018 roku, kiedy to Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury prawomocnie zawiesił prawniczkę na trzy lata za kilka „incydentów związanych z reprezentowaniem przez nią klienta”. Prawniczka wniosła kasację do Izby Dyscyplinarnej, która oddaliła skargę uznając ją za „bezzasadną”.

Decyzja ETPCz w sprawie Joanny Reczkowicz

Joanna Reczkowicz złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w związku z decyzją Izby Dyscyplinarnej. Skarga prawniczki była jedną z kilku, które zostały wniesione do Trybunału. ETPC zdecydował na połączenie ich do wspólnego rozpoznania.

„(Reczkowicz – red.) twierdzi, że jej sprawa była rozpatrywana przez Izbę, która nie stanowiła niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą, bo składała się ona z sędziów rekomendowanych przez KRS” – opisywało sprawę ETPCz. W lipcu 2021 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że prawniczka, której sprawę rozpatrywała Izba Dyscyplinarna, nie miała zagwarantowanego sprawiedliwego procesu i bezstronnego sądu. Joannie Reczkowicz miało zostać wypłacone 15 tysięcy euro z tytułu szkód niemajątkowych.

Zwrot w sprawie. Zapowiedź odwołania od wyroku

Kilka miesięcy później, w październiku 2021 roku, PAP poinformowało, że MSZ reprezentujące nasz kraj, złożyło do ETPCz odwołanie w sprawie wspomnianego wyroku. „Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 października 2021 r. został złożony wniosek o przekazanie sprawy Reczkowicz p. Polsce (skarga nr 43447/19) do Wielkiej Izby Trybunału” – poinformował cytowany przez PAP resort.

Sprawa Joanny Reczkowicz. Komentarz prawnika

– Widząc, że zwrócenie się do ETPCz o rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbą raczej nie ma żadnych szans, rządzący – zapewne obawiając się kompromitacji i przegranej – teraz będą próbować działać na „pewnym rynku", czyli rynku wewnętrznym – komentuje sprawę dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w rozmowie z Onetem.

Oczywiście, to tylko moje przypuszczenia, choć może je w pewnym sensie potwierdzać to, że niemal po każdym wyroku ETPCz dotyczącym polskiego sądownictwa minister Zbigniew Ziobro wysyła wnioski do polskiego Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące rzekomej niezgodności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z polską konstytucją. A to wnioski bezzasadne z samego założenia, bo w kwestii praw i wolności człowieka polską konstytucję ukształtowano w ogromnej mierze właśnie na wzór konwencji. Jakakolwiek więc niezgodność po prostu nie wchodzi w grę – podkreśla prawnik.

Jak podaje Onet, już w środę polski Trybunał Konstytucyjny będzie badać rzekomą niezgodność konwencji praw człowieka z polską konstytucją. Ma chodzić o art. 6. EKPCz gwarantujący prawo do rzetelnego procesu sądowego każdemu obywatelowi kraju, który jest sygnatariuszem konwencji.

– Polski TK będzie wypowiadać się we własnej sprawie, do czego żaden sąd nie ma prawa – stwierdził dr Kładoczny. – A to dlatego, że podstawą do złożenia wniosku przez ministra Ziobrę był wyrok ETPCz mówiący o tym, że polski TK, w składzie którego zasiadają tzw. dublerzy – czyli osoby wybrane na miejsca już prawidłowo obsadzone – nie spełnia standardów sądu w rozumieniu art. 6 EKPCz. Tak stanowi wyrok trybunału w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce – powiedział prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w rozmowie z Onetem.

Czytaj też:
Amerykanie nakładają sankcje na Nord Stream 2. Niedawno Joe Biden przekonywał, że na tym etapie są „kontrproduktywne”

Źródło: Onet.pl
 1

Czytaj także