Kolejna rozprawa ws. Katynia odroczona

Kolejna rozprawa ws. Katynia odroczona

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Sąd Rejonowy w Moskwie przesunął na 18 marca trzy posiedzenia, na których miał rozpatrzyć zażalenia stowarzyszenia Memoriał na postępowanie Głównej Prokuratury Wojskowej (GPW) Rosji w sprawie rehabilitacji trzech ofiar mordu NKWD na polskich oficerach w 1940 roku.

Jako przyczynę sąd podał przeciąganie się postępowania w innej sprawie prowadzonej przez sędzię Tatianę Pawlukową, wyznaczoną do rozpatrzenia skarg Memoriału.

GPW odmawia rehabilitacji ofiar zbrodni katyńskiej twierdząc, że dokumenty dotyczące tego mordu nie zachowały się, więc nie może ona rozpatrzyć wniosku o ich rehabilitację.

Memoriał, organizacja pozarządowa dokumentująca zbrodnie stalinowskie, domaga się, aby sąd zobligował GPW, by ta w postępowaniach dotyczących polskich jeńców zamordowanych w roku 1940 przez NKWD przestrzegała rosyjskiej ustawy z 1991 roku o rehabilitacji ofiar represji politycznych.

Stanowi ona, że prokuratura powinna albo wystawić zaświadczenie o rehabilitacji, albo orzeczenie o braku podstaw do rehabilitacji. W tym drugim wypadku ma obowiązek skierowania swojej decyzji do sądu, który powinien się do niej ustosunkować.

Stowarzyszenie uważa, że pozostawiając jego wnioski bez rozpatrzenia Główna Prokuratura Wojskowa postępuje bezprawnie i narusza konstytucyjne prawo Memoriału do dochodzenia sprawiedliwości przed sądem.

Sądy I i II instancji - odpowiednio: 1 marca i 22 maja 2007 roku -  odrzuciły już skargę Memoriału. Argumentowały, że stowarzyszenie w tym wypadku broni interesów osób trzecich, a nie własnych. Sądy uznały też, że Memoriał ma prawo wnioskować o rehabilitację, nie ma natomiast prawa zaskarżania odmowy rehabilitacji.

Jednak 17 października 2008 roku Prezydium Moskiewskiego Sądu Miejskiego, które w danym wypadku występowało w roli instancji nadzorczej, zwróciło sprawę do sądu rejonowego, obligując go do merytorycznego rozpatrzenia skargi stowarzyszenia.

Memoriał skierował do sądu 10 jednakowych wniosków, dotyczących łącznie 16 ofiar mordu. Wszystkie zostały odrzucone przez sądy I i II instancji, a później skierowane przez Prezydium Moskiewskiego Sądu Miejskiego do ponownego rozpatrzenia.

Piątkowe rozprawy miały dotyczyć starszego posterunkowego Marcina Świderskiego, rozstrzelanego w Miednoje, oraz porucznika Zygmunta Sułowskiego i porucznika Stanisława Garlińskiego, zamordowanych w Katyniu.

Wcześniej - 25 grudnia 2008 roku i 22 stycznia 2009 roku - Sąd Rejonowy w Moskwie odrzucił zażalenia Memoriału dotyczące pozostałych 13 ofiar zbrodni katyńskiej. Stowarzyszenie odwołało się już od tych orzeczeń do Moskiewskiego Sądu Miejskiego. Ten pierwszą z rozpraw apelacyjnych wyznaczył na 10 marca.

pap, keb

Pitbul: pies na polityków. Nowy portal rozrywkowy zaprasza!

 1

Czytaj także