Benedykt XVI: kryzys skutkiem grzechu

Benedykt XVI: kryzys skutkiem grzechu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ekonomia jest jedną z dziedzin, w których występują zgubne skutki grzechu, czego widomym dowodem jest obecny kryzys -  napisał w swej najnowszej, nie ogłoszonej jeszcze encyklice "Caritas in veritate" (Miłość w prawdzie) papież Benedykt XVI. Jego zdaniem, "bez wewnętrznych form solidarności i wzajemnego zaufania rynek nie może całkowicie pełnić swej funkcji ekonomicznej".
Fragmenty społecznej encykliki papieża, poświęconej m.in. kryzysowi gospodarczemu i globalizacji, ujawnił w sobotę włoski dziennik "Il Foglio". Oficjalnie zostanie ona ogłoszona 7 lipca, w przeddzień szczytu przywódców G8 w L'Aquili.

Papież na początku dokumentu zwrócił uwagę na "nadzwyczajne doświadczenie daru" i "wdzięczności", która - zauważył - "obecna jest w życiu człowieka w licznych formach, często nie uznanych z powodu wyłącznie produktywnej i utylitarystycznej wizji egzystencji".

Tymczasem, przypomniał, "dar otrzymany przez wszystkich", "miłość w prawdzie jest siłą, która tworzy wspólnotę, jednoczy ludzi".

"Logika daru nie wyklucza sprawiedliwości", a "rozwój ekonomiczny, społeczny i polityczny wymaga , jeśli chce być autentycznie ludzki, stworzenia przestrzeni dla zasady wdzięczności jako wyrazu braterstwa".

W kolejnym ujawnionym fragmencie bardzo oczekiwanej encykliki Benedykt XVI odnotował, że w gospodarce rynkowej "zabrakło zaufania".

"Za błędną należy uznać wizję tych, którzy myślą, że gospodarka rynkowa strukturalnie potrzebuje pewnej liczby biednych i niedorozwoju, by lepiej funkcjonować"- stwierdził. Z naciskiem zauważył : "w interesie rynku jest krzewienie wyzwolenia". By tak się stało "nie może liczyć tylko na siebie", ale "czerpać energię moralną z innych podmiotów" - podkreślił Benedykt XVI.

pap, em

 0

Czytaj także