Ambasada Rosji w Szwajcarii broni sierpa i młota

Ambasada Rosji w Szwajcarii broni sierpa i młota

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Ambasada Rosji w Brnie zaprotestowała przeciwko decyzji władz miejskich o usunięciu pomnika czerwonoarmistów sierpa i młota i zastąpienia ich innym niekontrowersyjnym symbolem armii radzieckiej.

Ambasada rosyjska przypomina w komunikacie dla prasy, że Armia Czerwona wyzwoliła pod koniec drugiej wojny światowej większą część Czechosłowacji, a ceną tego zwycięstwa była, jak napisano, gotowość oddania życia przez młodych radzieckich żołnierzy, którzy na swych czapkach mieli symbol sierpa i młota. Rada miejska Brna, drugiego pod względem wielkości czeskiego miasta, zatwierdziła we wtorek propozycję usunięcia symbolu sierpa i młota z pomnika Armii Czerwonej w brneńskiej dzielnicy Kralovo Pole.

Zgodnie z propozycją pomnik ma zostać opatrzony innymi symbolami lub listą nazwisk żołnierzy, którzy walczyli o wolność Czechosłowacji w 1945 roku i zostali pochowani w rejonie Kralovo Pole. Proponowanym symbolem jest czerwona gwiazda.

Sierp i młot byłby usuwany z pomnika już po raz drugi. Pierwszy raz polecił je usunąć w czerwcu 2007 roku przedstawiciel władz dzielnicy Kralovo Pole Rene Pelan. Rosjanie zaprotestowali. Prezydent miasta powiedział, że radni Brna nie zamierzają przepisywać historii na nowo i dlatego zdecydowali, że sierp i młot powrócą na pomnik. I stało się tak w kwietniu tego roku, gdy odsłonięto odrestaurowany pomnik czerwonoarmistów z przywróconymi symbolami sierpa i młota, mimo licznych protestów obywateli Brna.

PAP, arb

 1

Czytaj także