Litwa chce wystawić Niemcom kolejny rachunek za II wojnę swiatową

Litwa chce wystawić Niemcom kolejny rachunek za II wojnę swiatową

Dodano:   /  Zmieniono: 
Litewski Sejm przyjął wrezolucję wzywającą rząd, by rozpoczął konsultacje z Niemcami w sprawie rekompensat dla obywateli Litwy, którzy w 1941 r. zostali przymusowo wysiedleni z Suwalszczyzny na terytorium Litwy. "Prawo międzynarodowe zakazuje państwu okupacyjnemu przesiedlać czy deportować mieszkańców z terytoriów okupowanych. Takie przesiedlenia czy deportacje są rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego" - czytamy w rezolucji.
Jeden autorów rezolucji, poseł partii konserwatywnej Saulius Peczeliunas przyznaje, że Niemcy już wypłacili rekompensaty dla obywateli Litwy za roboty przymusowe, i w zasadzie sprawa jest zamknięta. Poseł uważa jednak, że litewski rząd powinien podjąć próbę konsultacji z Niemcami w tej kwestii. W 1941 roku po okupacji Polski i Litwy rządy hitlerowskich Niemiec i Związku Radzieckiego zawarły porozumienie, na mocy którego z należącej obecnie do Polski Suwalszczyzny przemocą wysiedlono około 14 tys. mieszkających tam Litwinów.

Litwinów z Suwalszczyzny zamierzano przesiedlić do domów pozostawionych przez Niemców, którzy na mocy tej samej umowy wyjechali z terenów okupowanych przez ZSRR do III Rzeszy. Wkrótce jednak Niemcy hitlerowskie zaatakowały ZSRR i Niemcy postanowili przesiedlić Litwinów z Suwalszczyzny na Wileńszczyznę, zamieszkałą w większości przez Polaków. Polaków z kolei wywożono głównie na roboty przymusowe do Niemiec. Po wojnie przesiedleni Litwini nie mogli wrócić do Polski. Znaleźli się na terenie Litwy wcielonej w skład ZSRR i przymusowo nadano im radzieckie obywatelstwo. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości wypędzeni założyli społeczną organizację Suvalkija i dotąd bezskutecznie zabiegają u władz niemieckich o rekompensaty.

PAP, arb

 0

Czytaj także