Czeski rząd zezwolił na sprzedaż gruntów rolnych cudzoziemcom

Czeski rząd zezwolił na sprzedaż gruntów rolnych cudzoziemcom

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czeski rząd uchwalił w środę nowelizację prawa dewizowego, umożliwiającą sprzedaż nieruchomości rolnych cudzoziemcom - poinformował na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Petr Neczas.
Wchodząc do Unii Europejskiej Republika Czeska wynegocjowała utrzymanie zakazu nabywania gruntów rolnych przez obywateli innych państw do maja 2011 roku - czyli przez 7 lat. Natomiast zakaz nabywania nieruchomości do celów mieszkalnych wygasł po pięciu latach członkostwa Czech w UE w maju 2009 roku.

Jednak już obecnie dziesiątki tysięcy hektarów czeskich użytków rolnych stanowią własność zagranicznych osób prawnych mających swą siedzibę w Czechach. - Każdy, kto gospodaruje na ziemi należącej do państwa, będzie miał pierwszeństwo przy zakupie tej ziemi. Dla cudzoziemców wymagany okres wyniesie 36 miesięcy. Celem jest udaremnienie spekulacji - powiedział Neczas.

pap, ps

 0

Czytaj także