Papież przyjął dymisję kardynała

Papież przyjął dymisję kardynała

Dodano:   /  Zmieniono: 7
Kardynał Lubomyr Huzar (fot. Wikipedia)
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego kardynał Lubomyr Huzar potwierdził, że papież Benedykt XVI przyjął jego dymisję. Huzar wyjaśnił, że ustępuje ze stanowiska ze względu na wiek i stan zdrowia.
- Dziś, gdy nie mam już wystarczająco dużo siły, pragnę przekazać urząd następcy, który będzie kontynuować moją pracę - oświadczył Huzar. 77-letni kardynał poinformował, że do czasu wyboru nowego zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, obowiązki jego administratora pełnić będzie arcybiskup lwowski Ihor Wozniak. Następcę Huzara wyznaczy Synod biskupów, który powinien zebrać się dwa miesiące po jego ustąpieniu.

Kardynał Huzar stał na czele Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego od 2001 r. Urodził się w 1933 roku we Lwowie. Przed zakończeniem II wojny światowej wyemigrował do Austrii, po czym do Stanów Zjednoczonych, gdzie przyznano mu obywatelstwo. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1958 r., 10 lat później przeniósł się do Rzymu, gdzie studiował w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim im. Św. Kłymentija. W 1993 roku Huzar przeniósł się do Lwowa. W 1997 roku otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata za pomoc, jakiej jego najbliższa rodzina udzielała Żydom ukrywającym się przed prześladowaniami hitlerowskimi podczas II wojny światowej.

Huzar znany jest jako zwolennik rozszerzenia samodzielności Kościoła greckokatolickiego w ramach powszechnego Kościoła katolickiego. To zadanie próbował zrealizować poprzez ustanowienie patriarchatu tego Kościoła, na co dotychczas nie zgodził się Watykan.

Kościół greckokatolicki powstał w roku 1596 w wyniku zawarcia Unii Brzeskiej. Większość ówczesnych ukraińskich biskupów prawosławnych zgodziła się na ponowne uznanie zwierzchnictwa Watykanu (tak jak to było do roku 1054). Przez wielu Ukraińców uznawany jest - w przeciwieństwie do  prawosławnego - za Kościół narodowy. Na Ukrainie Kościół ten ma ponad 5 milionów wyznawców. Ponadto kilka milionów mieszka na emigracji, a kilkadziesiąt tysięcy - w Polsce.

Arcybiskup lwowski Ihor Wozniak, tymczasowy administrator Kościoła Greckokatolickiego, wymieniany jest przez ekspertów jako jeden z możliwych następców kardynała Huzara. Według Tarasa Antoszewskiego, redaktora naczelnego portalu religijnego "Risu.org.ua", wśród innych kandydatów są m.in. biskup Bohdan Dziurach oraz biskup Hlib Łonczyna. - Niewykluczone także, że zwierzchnikiem grekokatolików zostanie osoba, która nie jest obecnie biskupem, na przykład rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we  Lwowie, ks. Borys Gudziak - powiedział.

zew, PAP

 7

Czytaj także