ONZ wyśle misję do Libii?

ONZ wyśle misję do Libii?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ban Ki Mun (fot. Wikipedia)
Sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun opowiedział się za jak najszybszym wysłaniem oenzetowskiej misji do Libii. - Mam zamiar ściśle współpracować z Radą Bezpieczeństwa w celu nadania mandatu misji ONZ, która rozpoczęłaby działalność w jak najszybszym czasie - ogłosił Ban Ki Mun.
Sekretarz generalny ONZ zapowiedział, że 20 września odbędzie się "spotkanie na wysokim szczeblu w sprawie Libii", przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która rozpocznie się 13 września w Nowym Jorku. Według sekretarza generalnego ONZ obecnie w Libii największym wyzwaniem jest sytuacja humanitarna. - Ok. 860 tys. ludzi od lutego opuściło kraj, w tym zagraniczni pracownicy. Usługi państwowe są w krytycznym stanie, głównie szpitale i kliniki. Jest też problem niedoboru wody - podkreślił Ban Ki Mun.

Sekretarz generalny wyjaśnił, że powierzył przygotowanie misji oraz poprawę sytuacji humanitarnej Ianowi Martinowi, swojemu specjalnemu doradcy ds. planowania post-konfliktowego. Martin poleci do Trypolisu tuż po zakończeniu paryskiej konferencji. Ban Ki Mun podkreślił jednocześnie, że "los Libii musi pozostać w rękach narodu libijskiego". Dodał, że powstańcze władze już zidentyfikowały dziedziny, w których potrzebna im będzie międzynarodowa pomoc. Wymienił m.in. dialog polityczny, organizację wyborów czy ochronę praw człowieka.

PAP, arb

 0

Czytaj także